ทัวร์สแกนดิเนเวีย1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 6416 ท่าน ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย เป็นทัวร์ท่องเที่ยวในภูมิภาคแถบขั้วโลกเหนือ ได้แก่ สวีเดน นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกัน ชมวัฒนธรรมชาวไวกิ้ง การเล่นสกี เล่นหิมะ เยือนซานตาครอส ชมแสงเหนือ ล่องเรือสำราญ

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ESSENCE OF SCANDINAVIA  สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค  10วัน7คืน  TG
ทัวร์ไอดี: 8502

ESSENCE OF SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 10วัน7คืน TG

ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง-ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม-เดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana -ล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ดSognefjord-รถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน

ราคา ฿ 72,900

GO-TG004

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
28 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 มีที่ว่าง72,900.00
12 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 เกือบเต็ม82,900.00
17 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 เกือบเต็ม82,900.00
19 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 เกือบเต็ม82,900.00
31 ต.ค. 61 - 9 พ.ย. 61 เกือบเต็ม73,900.00
5 พ.ย. 61 - 14 พ.ย. 61 เกือบเต็ม73,900.00
9 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 เกือบเต็ม73,900.00
12 พ.ย. 61 - 21 พ.ย. 61 เกือบเต็ม73,900.00
16 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 เกือบเต็ม73,900.00
19 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 เกือบเต็ม75,900.00
23 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม75,900.00
29 พ.ย. 61 - 8 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม75,900.00
30 พ.ย. 61 - 9 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม75,900.00
3 ธ.ค. 61 - 12 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม75,900.00
17 ธ.ค. 61 - 26 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม75,900.00
23 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 เกือบเต็ม75,900.00