ทัวร์อินเดีย1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 5531 ท่าน ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย นำเที่ยวสู่แดนภารตะ เป็นประเทศหนึ่งที่มีพลเมืองมากอันดับต้นๆ ของโลก ดินแดนแห่งศาสนา และวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ ทัชมาฮาล สังเวชนียสถาน คยา พาราณสี สารนาถ กุสินารา ลุมพินี สาวัตถี อัครา เดลลีที่น่าเที่ยวชมยิ่ง

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน  9W Sep-Dec 18
ทัวร์ไอดี: 13402

สังเวชนียสถาน+ทัชมาฮาล 9วัน7คืน 9W Sep-Dec 18

พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทาพาราณสี-สารนาท-กุสินารา-ลุมพินีวัน-สาวัตถี-ทัชมาฮาล

ราคา ฿ 48,800

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 มีที่ว่าง48,800.00
6 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 มีที่ว่าง48,800.00
20 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 มีที่ว่าง48,800.00
3 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 มีที่ว่าง48,800.00
17 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 มีที่ว่าง48,800.00
1 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง48,800.00
15 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง48,800.00
28 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62 มีที่ว่าง52,900.00