ทัวร์อินเดีย อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์อินเดียโปรโมชั่น6 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 10549 ท่าน ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมล่าสุดทัวร์อินเดีย

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13951

อินเดีย พุทธคยา พาราณสี 4วัน3คืน FD

ชมเขาคิชฌกูฏ ที่ประทับของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จดับขันปริพนิพพาน-ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา-ชมสังเวชนียสถานสารนาถ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา-ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารต
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
BT-GAY01_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 19,900.00
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 17,900.00
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 19,900.00
อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล  4วัน2คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13950

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4วัน2คืน FD

มหัศจรรย์อินเดีย ชมเมืองชัยปุระนครสีชมพู อัครา-พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ-นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT-ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-CITY PALACE อัคราฟอร์ท-Step Well วัดพระพิฆเนศ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
GO-GQ3JAI-FD001

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
อินเดีย เนปาล The Four Holy Places  6วัน5คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13402

อินเดีย เนปาล The Four Holy Places 6วัน5คืน FD

พาราณาสี - คยา-เมืองคยา – บ้านนางสุชาดา - แม่น้ำเนรัญชรา - วัดญี่ปุ่น - วัดภูฏาน - วัดทิเบต - วัดไทยพุทธคยา - มหาเจดีย์พุทธคยา - ต้นพระศรีมหาโพธิ์-คยา-เมืองราชคฤห์-เขาคิชฌกูฏ-วัดเวฬุวัน-มหาวิทยาลัย
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน
GO-GQ3VNS-FD001

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน   6วัน5คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13661

อินเดีย นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6วัน5คืน FD

ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน-เยือนเมือง พุทธคยา เวสาลี กุสินารา ลุมพินี พาราณสี -นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน-ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโมลคัลลา ชมกุฏี
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
GO-GQ3GAY-FD001

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
ยอดนิยม
อินเดีย มหัศจรรย์.. ทัชมาฮาล   5วัน3คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13948

อินเดีย มหัศจรรย์.. ทัชมาฮาล 5วัน3คืน TG

พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ-นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT-ทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก-พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ-อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี-ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน-ชอปปิ้งตล
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-DEL02_TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 25 (sold out) 22,900.00
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 25 เกือบเต็ม 22,900.00
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 23,900.00
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 23,900.00
อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล  8วัน7คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13440

อินเดีย เนปาล นมัสเต ไหว้พระสวดมนต์ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล 8วัน7คืน FD

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง พระตถาคตประสูติเมืองลุมพินีวัน-พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานเมืองพุทธคยา-พระตถาคตยังธรรมจักรเมืองพาราณสี-พระตถาคตเสด็จปรินิพพานเมืองกุสินรา
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
GO-GQ3GAY-FD002

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา