กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (1)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 3666 ท่าน
ISA-พาโร ทิมพู ปูนาคา  5วัน4คืน KB
#9208

ISA-พาโร ทิมพู ปูนาคา 5วัน4คืน KB

เยือนอาณาจักรภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า เที่ยวเมืองพาโร ชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พาโรซอง ชมเมืองทิมพู ชมทาชิโซซองเมืองพูนาคา ชมป้อมหรือซอง แห่งพูนาคา เมืองหลวงเก่า ขึ้นเขาวัดทักซัง

ราคา ฿ 48,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
27 ธ.ค. 60 (เหลือ 16 ที่)
28 ธ.ค. 60 (เหลือ 16 ที่)
3 ม.ค. 61 (เหลือ 16 ที่)
10 ม.ค. 61 (เหลือ 16 ที่)
17 ม.ค. 61 (เหลือ 16 ที่)
24 ม.ค. 61 (เหลือ 16 ที่)
7 ก.พ. 61 (เหลือ 16 ที่)
14 ก.พ. 61 (เหลือ 16 ที่)
21 ก.พ. 61 (เหลือ 16 ที่)
ยอดนิยม
PV-ภูฎาน ทิมพู  พูนาคา พาโร  วัดทักซัง  5วัน4คืน B3
#9260

PV-ภูฎาน ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง 5วัน4คืน B3

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก

ราคา ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
4 ต.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)
18 ต.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)
25 ต.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)
1 พ.ย. 60 (เหลือ 15 ที่)
15 พ.ย. 60 (เหลือ 15 ที่)
29 พ.ย. 60 (เหลือ 15 ที่)
9 ธ.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)
20 ธ.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)