ทัวร์กัมพูชา อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์กัมพูชาโปรโมชั่น2 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 11534 ท่าน ทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมล่าสุดทัวร์กัมพูชา

รูปแบบการแสดง
กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ  3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 9383

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี-ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก-ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-REP01_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 25 (sold out) 10,900.00
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ  3วัน2คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13204

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-REP02_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 25 (sold out) 12,900.00
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 25 (sold out) 13,900.00