กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (1)
  • (3)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 5268 ท่าน
ยอดนิยม
EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด  3วัน2คืน WE
#9027

EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด 3วัน2คืน WE

เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาเก็ต-เมืองพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ทุ่งสังหาร – ร้านยาบัวหิมะ - โชว์ระบำอัปสรา -องค์เจ๊ก องค์จอม – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

ราคา ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
15 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
ยอดนิยม
EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด  3วัน2คืน WE
#8846

EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด 3วัน2คืน WE

เสียบเรียบ–พระองค์เจค-องค์จอม–โตนเลสาป-นครวัด – นครธม -ปราสาทตาพรหม-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอังกอร์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ศูนย์หัตกรรมทอผ้าไหม

ราคา ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
21 ต.ค. 60 (เหลือ 12 ที่)
3 ธ.ค. 60 (เหลือ 14 ที่)
9 ธ.ค. 60 (เหลือ 14 ที่)
ยอดนิยม
VG-ไฮโซ กัมพุชา เสียมเรียบ 3วัน 2คืน  QD
#9383

VG-ไฮโซ กัมพุชา เสียมเรียบ 3วัน 2คืน QD

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี-เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา-ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก-ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
8 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
22 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
28 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด  3วัน2คืน WE
#9026

EXP-กัมพูชา อังกอร์วัด 3วัน2คืน WE

เสียมเรียบ – พนมบาเค็ง – ตลาดไนท์มาเก็ต-เมืองพระนคร(นครธม) –ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรม – ทุ่งสังหาร – ร้านยาบัวหิมะ - โชว์ระบำอัปสรา -องค์เจ๊ก องค์จอม – ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

ราคา ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
30 ธ.ค. 60 (เหลือ 17 ที่)
ยอดนิยม
EXP-กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม  3วัน2คืน  PG
#9381

EXP-กัมพูชา เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน2คืน PG

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี-เยือน Wat Thmey (ทุ่งสังหาร) สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา-ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก-ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ราคา ฿ 20,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
31 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
7 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
21 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
28 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)