ทัวร์กัมพูชา อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์กัมพูชาโปรโมชั่น2 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 10159 ท่าน ทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมล่าสุดทัวร์กัมพูชา

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ  3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 9383

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

ท่องแดนอารยธรรมโบราณแห่งกัมพูชา นครธม, ปราสาทตาพรหม, ปราสาทบันทายสรี-ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก-ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-REP01_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 12,900.00
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 25 (เหลือแค่ 7 ที่) 11,900.00
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 13,900.00
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 12,900.00
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 10,900.00
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 11,900.00
ยอดนิยม
กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ  3วัน2คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 13204

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน FD

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-REP02_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25 เกือบเต็ม 15,900.00
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 13,900.00
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 13,900.00
27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,900.00