ทัวร์ลาว3 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 4452 ท่าน ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เยือนถิ่นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมประเพณี หลวงพระบางทำให้เราย้อนยุคล้านช้างได้เป็นอย่างดี เวียงจันท์เมืองหลวงที่น่าเที่ยวชม เมืองจำปาสัก ลาวใต้ ปราสาทภู น้ำตกหลีผี น่าชมไม่น้อย สวันนาเขต เชื่อมโย่งเส้นทางสู่เวียดนาม น่าสนใจยิ่ง

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (2)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
EXP-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง  3วัน2คืน  DD
รหัสทัวร์: 9261

EXP-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง 3วัน2คืน DD

กรุงเทพฯ–อุดรฯ–หนองคาย-เวียงจันทน์–วังเวียง-ถ้ำปูคำ-วังเวียง–เวียงจันทน์-ถ้ำจัง–ประตูชัย–หอพระแก้ว–Night Market-ตลาดเช้า–วัดสีเมือง–พระธาตุหลวง-ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว-จ.หนองคาย–อุดรธานี–กรุงเทพฯ

ราคา ฿ 9,889

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
27 ต.ค. 60 (sold out)
10 พ.ย. 60 (sold out)
24 พ.ย. 60 (sold out)
8 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
22 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
EXP-LVV หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์  3วัน2คืน  QV
รหัสทัวร์: 9847

EXP-LVV หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3วัน2คืน QV

วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
10 พ.ย. 60 (sold out)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 24 พ.ย. 60 (sold out)
12 ม.ค. 61 เกือบเต็ม
26 ม.ค. 61 เกือบเต็ม
2 ก.พ. 61 เกือบเต็ม
16 ก.พ. 61 เกือบเต็ม
9 มี.ค. 61 เกือบเต็ม
23 มี.ค. 61 เกือบเต็ม
6 เม.ย. 61 เกือบเต็ม
27 เม.ย. 61 เกือบเต็ม
ยอดนิยม
EXP-LVV หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์  3วัน2คืน  QV
รหัสทัวร์: 9250

EXP-LVV หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3วัน2คืน QV

วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 15,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
9 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง
30 ธ.ค. 60 มีที่ว่าง