กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (7)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 4252 ท่าน
ยอดนิยม
EXP-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง 3วัน2คืน DD
#9261

EXP-อุดรธานี-หนองคาย-เวียงจันทน์-วังเวียง 3วัน2คืน DD

กรุงเทพฯ–อุดรฯ–หนองคาย-เวียงจันทน์–วังเวียง-ถ้ำปูคำ-วังเวียง–เวียงจันทน์-ถ้ำจัง–ประตูชัย–หอพระแก้ว–Night Market-ตลาดเช้า–วัดสีเมือง–พระธาตุหลวง-ด่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว-จ.หนองคาย–อุดรธานี–กรุงเทพฯ

ราคา ฿ 9,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
15 ก.ค. 60 (ปิดการขาย)
19 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
15 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
EXP-หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV
#8892

EXP-หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวาซี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 9,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
28 ก.ค. 60 (ปิดการขาย)
1 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
21 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
EXP-หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV
#9254

EXP-หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวาซี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 10,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV
#9249

EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV

หลวงพระบาง-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่ – พระราชวังเก่า - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี– ถนนข้าวเหนียว-เวียงจันทร์

ราคา ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
21 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV
#8895

EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV

หลวงพระบาง-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่ – พระราชวังเก่า - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี– ถนนข้าวเหนียว-เวียงจันทร์

ราคา ฿ 12,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)
EXP-หลวงพระบาง-เชียงขวาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV
#8893

EXP-หลวงพระบาง-เชียงขวาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง– พระราชวัง – พระธาตุพูสี-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดวิชุน – เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน –เมืองคูณ –วัดเพียวัด - เชียงขวาง - เวียงจันทน์

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
28 ก.ค. 60 (ปิดการขาย)
1 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
22 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV
#8890

EXP-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 4วัน3คืน QV

หลวงพระบาง-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดใหม่ – พระราชวังเก่า - บ้านผานม – น้ำตกตาดกวงสี– ถนนข้าวเหนียว-เวียงจันทร์

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
7 ก.ค. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
EXP-หลวงพระบาง-เชียงขวาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV
#9265

EXP-หลวงพระบาง-เชียงขวาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง– พระราชวัง – พระธาตุพูสี-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดวิชุน – เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน –เมืองคูณ –วัดเพียวัด - เชียงขวาง - เวียงจันทน์

ราคา ฿ 14,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
12 ส.ค. 60 (ปิดการขาย)