ทัวร์ลาว6 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 5637 ท่าน ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เยือนถิ่นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมประเพณี หลวงพระบางทำให้เราย้อนยุคล้านช้างได้เป็นอย่างดี เวียงจันท์เมืองหลวงที่น่าเที่ยวชม เมืองจำปาสัก ลาวใต้ ปราสาทภู น้ำตกหลีผี น่าชมไม่น้อย สวันนาเขต เชื่อมโย่งเส้นทางสู่เวียดนาม น่าสนใจยิ่ง

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (4)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV
ทัวร์ไอดี: 8892

หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวาซี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 8,888

TTN-QV01

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 (sold out) 8,888.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 15 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 (sold out) 8,888.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 เกือบเต็ม8,888.00
ยอดนิยม
หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV
ทัวร์ไอดี: 9256

หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวาซี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 11,499

TTN-QV02

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 มีที่ว่าง11,499.00
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 มีที่ว่าง12,499.00
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 มีที่ว่าง11,499.00
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 มีที่ว่าง11,499.00
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง13,499.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 มีที่ว่าง15,499.00
ยอดนิยม
เวียงจันทน์-วังเวียง-บูลลากูน2-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV
ทัวร์ไอดี: 9263

เวียงจันทน์-วังเวียง-บูลลากูน2-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV

เวียงจันทน์-วังเวียง-ถ้ำจัง-ถ้ำปูคำ(บลูลากูน)-ถ้ำช้าง-ถ้ำน้ำ-ล่องเรือน้ำซอง-โพนโฮง-หอพิพิธภัณฑ์วัดสีสะเกด-อนุสาวรีย์ประตูชัย-พระธาตุหลวง-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองร้าน OTOP

ราคา ฿ 11,688

TTN-QV03

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 เกือบเต็ม12,688.00
19 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
21 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
26 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
27 ต.ค. 61 - 29 ต.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
2 พ.ย. 61 - 4 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
3 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
9 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
10 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
17 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
23 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
24 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 เกือบเต็ม11,688.00
30 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
1 ธ.ค. 61 - 3 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
1 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม12,688.00
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
14 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
15 ธ.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
22 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม11,688.00
28 ธ.ค. 61 - 30 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม12,688.00
29 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม13,688.00
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 เกือบเต็ม13,688.00
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 เกือบเต็ม13,688.00
ยอดนิยม
หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13345

หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน FD

หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ-วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า

ราคา ฿ 11,900

BI-LAOS01

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
8 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 (sold out) 11,900.00
22 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 (sold out) 11,900.00
29 ก.ย. 61 - 1 ต.ค. 61 มีที่ว่าง11,900.00
ยอดนิยม
ลาว หลวงพระบางร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13344

ลาว หลวงพระบางร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3วัน2คืน FD

เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถนนโรตี วังเวียง ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ถนนคนเดิน ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช

ราคา ฿ 12,900

BI-LAOS02

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
7 ก.ย. 61 - 9 ก.ย. 61 (sold out) 12,900.00
21 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 (sold out) 12,900.00
28 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 เกือบเต็ม12,900.00
ยอดนิยม
หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV
ทัวร์ไอดี: 9265

หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง– พระราชวัง – พระธาตุพูสี-ตักบาตร-วัดเชียงทอง –วัดวิชุน – เชียงขวาง-ทุ่งไหหิน –เมืองคูณ –วัดเพียวัด - เชียงขวาง - เวียงจันทน์

ราคา ฿ 14,999

TTN-QV04

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
5 ต.ค. 61 - 7 ต.ค. 61 เกือบเต็ม14,999.00
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 เกือบเต็ม15,999.00
13 ต.ค. 61 - 15 ต.ค. 61 เกือบเต็ม16,999.00
20 ต.ค. 61 - 22 ต.ค. 61 เกือบเต็ม14,999.00
16 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 เกือบเต็ม14,999.00
7 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม15,999.00
8 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม16,999.00
21 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 เกือบเต็ม14,999.00
30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 เกือบเต็ม18,999.00
31 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 เกือบเต็ม18,999.00
11 ม.ค. 62 - 13 ม.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00
16 ก.พ. 62 - 18 ก.พ. 62 เกือบเต็ม14,999.00
8 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 เกือบเต็ม14,999.00