ทัวร์ลาว3 โปรแกรม

Upated: 2/9/2560 11:15:33 : 4651 ท่าน ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาว เยือนถิ่นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมประเพณี หลวงพระบางทำให้เราย้อนยุคล้านช้างได้เป็นอย่างดี เวียงจันท์เมืองหลวงที่น่าเที่ยวชม เมืองจำปาสัก ลาวใต้ ปราสาทภู น้ำตกหลีผี น่าชมไม่น้อย สวันนาเขต เชื่อมโย่งเส้นทางสู่เวียดนาม น่าสนใจยิ่ง

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (3)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
หลวงพระบาง  3วัน2คืน  QV
ทัวร์ไอดี: 9256

หลวงพระบาง 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง-วัดเชียงทอง-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)บ้านช่างไห-ล่องเรือแม่น้ำโขง-ถ้ำติ่ง-ปากอู-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวาซี-วัดใหม่สุวันนะพูมาราม-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 12,900

EXP-LPQ3D(QV)

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
26 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 (sold out) 12,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61 เกือบเต็ม12,900.00
23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 เกือบเต็ม12,900.00
ยอดนิยม
หลวงพระบาง เวียงจันทร์  3วัน2คืน  QV
ทัวร์ไอดี: 9254

หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3วัน2คืน QV

หลวงพระบาง - พระราชวังเก่า – พระธาตุภูษี - ตลาดมืด-ตักบาตร – วัดเชียงทอง –ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห - วัดวิชุน – บ้านผานม-หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

ราคา ฿ 13,900

EXP-LVTE3D(QV)

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
26 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 (sold out) 13,900.00
16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61 เกือบเต็ม13,900.00
9 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 เกือบเต็ม13,900.00
ยอดนิยม
หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์  3วัน2คืน  QV
ทัวร์ไอดี: 9847

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทร์ 3วัน2คืน QV

วัดใหม่สุวันพูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า)-พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-บ้านช่างไห-ล่องเรือน้ำโขง-ถ้ำติ่ง-บ้านผานม-น้ำตกตาดกวางซี-วัดเชียงทอง-วัดวิชุนราช-พระธาตุหมากโม

ราคา ฿ 13,900

EXP-LVV3D(QV)

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 12 ม.ค. 61 - 14 ม.ค. 61 (sold out) 13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 16 ก.พ. 61 - 18 ก.พ. 61 เกือบเต็ม13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 9 มี.ค. 61 - 11 มี.ค. 61 เกือบเต็ม13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 23 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 เกือบเต็ม13,900.00
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 27 เม.ย. 61 - 29 เม.ย. 61 เกือบเต็ม13,900.00