ทัวร์เนปาล อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์เนปาลโปรโมชั่น1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 6997 ท่าน ทัวร์เนปาล

โปรแกรมล่าสุดทัวร์เนปาล

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13391

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก พระราชวังปาทัน ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
HH

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 20 (sold out) 39,999.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 20 (sold out) 39,999.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20 (sold out) 39,999.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 20 (sold out) 42,999.00