กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (2)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 3185 ท่าน
GO-อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล  7วัน 5คืน 9W
#8877

GO-อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 5คืน 9W

เดลลี – ผ่านชม India Gate – ช้อปปิ้งจันทปาท-ศรีนาคา – แคชเมียร์ -เทือกเขากุลมาร์ค – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย- ล่องเรือซิคาร่า -อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด

ราคา ฿ 36,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
30 ก.ค. 59 (ปิดการขาย)
24 ก.ย. 59 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
GO-อินเดีย ชัยปุร์-ทัชมาฮาล-เดลลี-อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน  9W
#8878

GO-อินเดีย ชัยปุร์-ทัชมาฮาล-เดลลี-อัมริทสาร์ 6 วัน 5 คืน 9W

ชัยปูร์-พระราชวังแอมเบอร์-พระราชวังซิตี้พาเลส-พระราชวังสายลม–หอดูดาว-จันตาร์ มันตาร์-อักรา-ทัชมาฮาล-อักราฟอร์ด-เดลลี-อัมริทสาร์-พระวิหารทองคำฮัรมัรดิร ซาฮิบ– Wagar Border พิธีเปลี่ยนเวรยาม ชายแดนอินเดีย-ปากีสถาน

ราคา ฿ 37,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
22 ต.ค. 59 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
GO-อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน 9W
#8879

GO-อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน 9W

ดลลี-ศรีนาคา–เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”-ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ-เทือกเขาหิมาลัย-อักรา–ทัชมาฮาล–อักรา ฟอร์ด

ราคา ฿ 38,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 19 ต.ค. 59 (ปิดการขาย)
22 ต.ค. 59 (ปิดการขาย)