ทัวร์เนปาล5 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 4053 ท่าน ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนสถานฮินดู และพุทธ อยู่ร่วมสมัยด้วยกันความเก่าและใหม่ผสมผสานได้อย่างมีเสน่ห์ วัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีงามธรรมชาติภูเขาสูงเสียดฟ้ายอดเขาเอเวอเรส แห่งเทือกเขาหิมาลัยยังมีผู้พิชิตไม่ขาดสาย

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (2)
 • (2)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
เนปาล Memory 4วัน3คืน  RA
ทัวร์ไอดี: 13390

เนปาล Memory 4วัน3คืน RA

สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดกโลก -ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก

ราคา ฿ 25,500

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 (sold out) 25,500.00
27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
2 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
ยอดนิยม
เนปาล Hilight  5วัน4คืน RA
ทัวร์ไอดี: 13389

เนปาล Hilight 5วัน4คืน RA

พระราชวังกาฐมัณฑุ จัตุรัสมรดกโลก - พระราชวังปาทันลลิตปูร์และพระราชวังภัคตาปูร์ เมืองมรดกโลก-ยอดเขานากาก็อต สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้า-เมืองโภครา เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า

ราคา ฿ 35,900

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
24 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 (sold out) 35,900.00
22 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
5 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
26 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
ยอดนิยม
เนปาล (กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา)  5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13391

เนปาล (กาฐมัณฑุ-ลลิตปูร์-ภัคตาปูร์-นากาก๊อต-โภครา) 5วัน4คืน TG

พระราชวังกาฐมัณฑุ จัตุรัสมรดกโลก-ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก-พระราชวังปาทันและพระราชวังภัคตาปูร์เมืองมรดกโลก-ยอดเขานากาก็อต สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขา-เมืองโภคราพร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า

ราคา ฿ 41,900

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 (sold out) 41,900.00
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 มีที่ว่าง41,900.00
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 มีที่ว่าง41,900.00
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61 มีที่ว่าง41,900.00
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 มีที่ว่าง41,900.00
ยอดนิยม
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง PATNA-VNS 7วัน5คืน 9W
ทัวร์ไอดี: 13440

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง PATNA-VNS 7วัน5คืน 9W

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง พระตถาคตประสูติเมืองลุมพินีวัน-พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานเมืองพุทธคยา-พระตถาคตยังธรรมจักรเมืองพาราณสี-พระตถาคตเสด็จปรินิพพานเมืองกุสินรา

ราคา ฿ 44,333

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 (sold out) 44,333.00
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 มีที่ว่าง44,333.00
3 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 มีที่ว่าง44,333.00
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 มีที่ว่าง43,333.00
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง47,666.00
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 มีที่ว่าง47,666.00
ยอดนิยม
เนปาล  8วัน7คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13541

เนปาล 8วัน7คืน TG

เมืองกาฐมันฑุ...เมืองแห่งมรดกโลก 6 แห่ง นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต อุทยานแห่งชาติจิตวัน เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นที่อาศัยของ สัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงแรดนอเดียวหาชมได้ยาก หมู่บ้านบันดิปูร์…หรือบัณฑิตปุระ

ราคา ฿ 54,900

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
16 ก.ย. 61 - 23 ก.ย. 61 (sold out) 54,900.00
14 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 มีที่ว่าง54,900.00
21 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 มีที่ว่าง54,900.00
11 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 มีที่ว่าง54,900.00
18 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 มีที่ว่าง54,900.00
2 ธ.ค. 61 - 9 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง54,900.00
16 ธ.ค. 61 - 23 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง54,900.00