ทัวร์เนปาล4 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 3811 ท่าน ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนสถานฮินดู และพุทธ อยู่ร่วมสมัยด้วยกันความเก่าและใหม่ผสมผสานได้อย่างมีเสน่ห์ วัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีงามธรรมชาติภูเขาสูงเสียดฟ้ายอดเขาเอเวอเรส แห่งเทือกเขาหิมาลัยยังมีผู้พิชิตไม่ขาดสาย

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
  • (2)
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
Memory of nepal 4D RA
ทัวร์ไอดี: 13390

Memory of nepal 4D RA

สัมผัสเสน่ห์แห่ง กาฐมาณฑุ ภัคตะปูร์และลลิตปูร์เมืองโบราณที่ได้รับการให้เป็นมรดกโลก -ไปนับดาวที่นาการ์ก๊อต ชมทัศนียภาพของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันออก

ราคา ฿ 25,500

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
24 ส.ค. 61 - 27 ส.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
7 ก.ย. 61 - 10 ก.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
21 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
27 ต.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
2 พ.ย. 61 - 5 พ.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
23 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 มีที่ว่าง25,500.00
7 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
21 ธ.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง25,500.00
ยอดนิยม
Hilight of nepal 5D RA
ทัวร์ไอดี: 13389

Hilight of nepal 5D RA

พระราชวังกาฐมัณฑุ จัตุรัสมรดกโลก - พระราชวังปาทันลลิตปูร์และพระราชวังภัคตาปูร์ เมืองมรดกโลก-ยอดเขานากาก็อต สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้า-เมืองโภครา เสน่ห์แห่งผืนน้ำและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า

ราคา ฿ 35,900

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
23 ก.ค. 61 - 27 ก.ค. 61 (sold out) 35,900.00
13 ส.ค. 61 - 17 ส.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
27 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
10 ก.ย. 61 - 14 ก.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
24 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
22 ต.ค. 61 - 26 ต.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
5 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
26 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61 มีที่ว่าง35,900.00
10 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
24 ธ.ค. 61 - 28 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง35,900.00
ยอดนิยม
NEPAL (KATHMANDU-POKHARA-NAGARKOT) 5D4N TG
ทัวร์ไอดี: 13391

NEPAL (KATHMANDU-POKHARA-NAGARKOT) 5D4N TG

พระราชวังกาฐมัณฑุ จัตุรัสมรดกโลก-ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก-พระราชวังปาทันและพระราชวังภัคตาปูร์เมืองมรดกโลก-ยอดเขานากาก็อต สัมผัสรุ่งอรุณยามเช้าบนยอดเขา-เมืองโภคราพร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่า

ราคา ฿ 41,900

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 (sold out) 41,900.00
11 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61 มีที่ว่าง41,900.00
22 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61 มีที่ว่าง41,900.00
13 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 มีที่ว่าง41,900.00
20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 มีที่ว่าง41,900.00
2 พ.ย. 61 - 6 พ.ย. 61 มีที่ว่าง41,900.00
22 พ.ย. 61 - 26 พ.ย. 61 มีที่ว่าง41,900.00
ยอดนิยม
ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง PATNA-VNS 7วัน5คืน 9W
ทัวร์ไอดี: 13440

ทัวร์อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 แห่ง PATNA-VNS 7วัน5คืน 9W

สังเวชนียสถาน 4 แห่ง พระตถาคตประสูติเมืองลุมพินีวัน-พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานเมืองพุทธคยา-พระตถาคตยังธรรมจักรเมืองพาราณสี-พระตถาคตเสด็จปรินิพพานเมืองกุสินรา

ราคา ฿ 43,333

HH

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 มีที่ว่าง43,333.00
18 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61 มีที่ว่าง43,333.00
3 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 มีที่ว่าง43,333.00
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61 มีที่ว่าง43,333.00
5 ธ.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61 มีที่ว่าง46,666.00
29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 มีที่ว่าง46,666.00