ทัวร์เนปาล1 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 5140 ท่าน ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล ท่องเที่ยวความหลากหลายของวัฒนธรรม ศาสนสถานฮินดู และพุทธ อยู่ร่วมสมัยด้วยกันความเก่าและใหม่ผสมผสานได้อย่างมีเสน่ห์ วัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมยังคงรักษาไว้ได้อย่างดีงามธรรมชาติภูเขาสูงเสียดฟ้ายอดเขาเอเวอเรส แห่งเทือกเขาหิมาลัยยังมีผู้พิชิตไม่ขาดสาย

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG
ทัวร์ไอดี: 13391

ทัวร์เนปาล กาฐมัณฑุ ลลิตปูร์ ภัคตาปูร์ นากาก็อต โภครา 5วัน4คืน TG

พระราชวังกาฐมัณฑุ....จัตุรัสมรดกโลก ชมวังเทพธิดากุมารี เทพเจ้าที่มีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งเดียวในโลก พระราชวังปาทัน ....เมืองมรดกโลกและเมืองแห่งศิลปะในสมัยศตวรรษที่ 16-18 เมืองที่พระเจ้าอโศกมหาราชเคยเสด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
HH

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 20 (sold out) 39,999.00
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 39,999.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 20 มีที่ว่าง 42,999.00