ทัวร์พม่า อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์พม่าโปรโมชั่น9 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 22291 ท่าน ทัวร์พม่า

โปรแกรมล่าสุดทัวร์พม่า

รูปแบบการแสดง
พม่า ไหว้พระ 7 วัด 1 วัน  FD
ทัวร์ไอดี: 13497

พม่า ไหว้พระ 7 วัด 1 วัน FD

ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-วัดเอ็งดอยา-วัดเจตุน ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมื
จำนวนวันเดินทาง : 2 วัน
PV-RGN-MOP03-FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 2,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
20 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
27 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
4 มิ.ย. 63 - 4 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
10 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
17 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
24 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 31 (sold out) 2,999.00
1 ก.ค. 63 - 1 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
2 ก.ค. 63 - 2 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
8 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
15 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
22 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
23 ก.ค. 63 - 23 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
29 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
5 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
12 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 31 (sold out) 2,999.00
19 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63 31 มีที่ว่าง 2,999.00
26 ส.ค. 63 - 26 ส.ค. 63 31 มีที่ว่าง 2,999.00
27 ส.ค. 63 - 27 ส.ค. 63 31 มีที่ว่าง 2,999.00
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3วัน2คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 9120

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลทส์โก โอบบุญ] 3วัน2คืน 8M

เมืองย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-พระเจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกร
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZRGN02

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 30 (sold out) 12,999.00
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 30 (sold out) 9,999.00
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 30 (sold out) 8,999.00
26 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 30 (sold out) 10,999.00
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 30 (sold out) 9,999.00
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 30 (sold out) 8,999.00
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
12 ก.ย. 63 - 14 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 8,999.00
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
19 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
26 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 30 มีที่ว่าง 9,999.00
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 10019

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ] 3วัน2คืน FD

ย่างกุ้ง–หงสาฯ–เจดีย์ไจ้ปุ่น–เมืองไจ้โท–พระธาตุอินทร์แขวน–วัดไจ้คะวาย–พระธาตุมุเตา–พระราชวังบุเรงนอง–พระนอนชเวตาเลียว–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–เจดีย์โบตะทาวน์–เทพทันใจ– เทพกระซิบ-สิเรียม-เจดีย์กล
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG- ZRGN01

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 25 (sold out) 8,999.00
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 25 (sold out) 9,999.00
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 25 (sold out) 10,999.00
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 25 (sold out) 8,999.00
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 25 (sold out) 9,999.00
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 25 (sold out) 8,999.00
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 9,999.00
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 9,999.00
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 9,999.00
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 9,999.00
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน FD
ทัวร์ไอดี: 8811

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน FD

มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-MMR051_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 24 (sold out) 11,900.00
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 24 (sold out) 12,900.00
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 24 (sold out) 11,900.00
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 24 (sold out) 13,900.00
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 24 (sold out) 12,900.00
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 24 (sold out) 14,900.00
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 24 (sold out) 14,900.00
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 24 (sold out) 12,900.00
12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63 24 (sold out) 13,900.00
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 24 มีที่ว่าง 11,900.00
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 24 มีที่ว่าง 12,900.00
พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13282

พม่า มหัศจรรย์....พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD

ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวานหงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
BT-MMR04_FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 31 (sold out) 11,900.00
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 31 (sold out) 11,900.00
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 31 (sold out) 11,900.00
3 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 31 (sold out) 13,900.00
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 31 (sold out) 12,900.00
3 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 31 (sold out) 12,900.00
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 31 (sold out) 11,900.00
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 31 (sold out) 11,900.00
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 31 (sold out) 12,900.00
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 31 มีที่ว่าง 12,900.00
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3วัน2คืน PG
ทัวร์ไอดี: 9573

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม สกายน์ [เลทส์โก ทะเลเจดีย์] 3วัน2คืน PG

สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง ร่วมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมวิวทะเลเจดีย์ กว่า 3000 องค์ แห่งอาณาจักรพุกาม ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZMDL04

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 25 (sold out) 12,999.00
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 25 (sold out) 12,999.00
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 25 (sold out) 14,999.00
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 25 (sold out) 11,999.00
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
31 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
11 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
18 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
25 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 12,999.00
2 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
9 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
16 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
23 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
30 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 13,999.00
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน PG
ทัวร์ไอดี: 8754

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4วัน3คืน PG

ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม-การแสดงหุ่นกระบอก-ตลาดยองอู-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางจี-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-วัดมหากันดายงค์-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเล
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
BT-MMR051_PG

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 24 มีที่ว่าง 14,900.00
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 24 มีที่ว่าง 13,900.00
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 24 มีที่ว่าง 12,900.00
11 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 24 มีที่ว่าง 13,900.00
พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน PG
ทัวร์ไอดี: 13560

พม่า มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน PG

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-MMR021-PG

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
6 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 31 มีที่ว่าง 12,900.00
5 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 31 มีที่ว่าง 13,900.00
ยอดนิยม
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4วัน3คืน PG
ทัวร์ไอดี: 5725

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4วัน3คืน PG

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
ZG-ZMDL05

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 25 (sold out) 12,999.00
12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 25 (sold out) 13,999.00
19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 25 (sold out) 13,999.00
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 25 (sold out) 14,999.00
3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 25 (sold out) 16,999.00
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 25 (sold out) 12,999.00
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 25 (sold out) 13,999.00
23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 25 (sold out) 13,999.00
31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 25 (sold out) 13,999.00
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 25 มีที่ว่าง 14,999.00
8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 25 มีที่ว่าง 16,999.00
29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00
13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 15,999.00