ทัวร์พม่า อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์พม่าโปรโมชั่น15 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 18237 ท่าน ทัวร์พม่า

โปรแกรมล่าสุดทัวร์พม่า

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
พม่า SPECIAL ไหว้พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน  SL
ทัวร์ไอดี: 8991

พม่า SPECIAL ไหว้พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน 2วัน1คืน SL

ทัวร์พม่าดีดี!! 2 วัน 1 คืน ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน-นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน-ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-พักบ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
PV-(RGN-SM01-SL)

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,499

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,899.00
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,499.00
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,899.00
11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,499.00
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,899.00
18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,499.00
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,899.00
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 7,499.00
ยอดนิยม
พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด 2วัน1คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 9468

พม่า-ย่างกุ้ง-ไหว้พระเก้าวัด 2วัน1คืน 8M

ขอพรเทพทันใจ สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง เจ๊าทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดพระเขี้ยวแก้ว วัดบารมี เจดีย์มหาวิชยะ วัดพระหินอ่อน วัดพระเจ๊างาทัตจี
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
WS-RGN5-8M

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 8,999.00
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 8,999.00
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 8,999.00
ยอดนิยม
พม่า โปรให้ใจ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน SL
ทัวร์ไอดี: 9469

พม่า โปรให้ใจ ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน SL

กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ขอพรเทพทันใจเทพกระซิบ-สักการะเจดีย์โบตะทาวน์-สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
PV-RGN-HJ01-SL

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,800

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 34 (sold out) 9,800.00
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 34 เกือบเต็ม 9,800.00
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 34 เกือบเต็ม 9,800.00
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,800.00
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,800.00
ยอดนิยม
พม่า พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 8987

พม่า พระธาตุอินทร์แขวน(พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน 8M

หงสาวดี–เจดีย์ชเวมอดอว์–พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-พระหินอ่อน
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
CU-EASY-3D2N-8M

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 20 (sold out) 9,999.00
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 20 (sold out) 9,999.00
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 20 เกือบเต็ม 9,999.00
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
17 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 11,900.00
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
24 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 11,900.00
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
3 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
9 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,900.00
15 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 11,900.00
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 11,900.00
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 20 เกือบเต็ม 11,900.00
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 20 มีที่ว่าง 12,900.00
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 20 มีที่ว่าง 12,900.00
19 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
26 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
9 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 20 มีที่ว่าง 12,900.00
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 20 มีที่ว่าง 12,900.00
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
8 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
29 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 20 มีที่ว่าง 11,900.00
ยอดนิยม
พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13947

พม่า โปรเทใจ ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน FD

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดีย์กลางน้ำเมืองสิ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
PV-(RGN-TJ01-FD)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,999.00
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,999.00
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,999.00
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 9,999.00
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 9,999.00
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 12,999.00
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 12,999.00
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 11,999.00
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 10,999.00
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 10,500.00
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 10,999.00
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 10,500.00
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 12,999.00
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 12,999.00
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 14,900.00
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 14,900.00
4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 9,999.00
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 9,999.00
18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 9,999.00
25 ม.ค. 63 - 27 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 9,999.00
1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 9,999.00
ยอดนิยม
พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน  PG
ทัวร์ไอดี: 9126

พม่า มหาบุญ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน2คืน PG

เมืองย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระมหาเจดีย์มุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-เมืองหงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-วัดพระนอนตาหวาน-ช้อปปิ้งตลาดสก็อต-พระมหาเ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
GO-GQ1RGN-PG002

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 35 (sold out) 12,888.00
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 35 (sold out) 14,888.00
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 35 (sold out) 12,888.00
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 35 (sold out) 12,888.00
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 12,888.00
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 12,888.00
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 12,888.00
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 35 มีที่ว่าง 12,888.00
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 35 มีที่ว่าง 12,888.00
ยอดนิยม
พม่า โปร.. 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 13563

พม่า โปร.. 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3วัน2คืน FD

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเต
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-MMR04-FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 12,900.00
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 11,900.00
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 12,900.00
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 13,900.00
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 14,900.00
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 15,900.00
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 14,900.00
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 34 (เหลือแค่ 7 ที่) 12,900.00
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 12,900.00
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 12,900.00
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 34 มีที่ว่าง 12,900.00
ยอดนิยม
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน  FD
ทัวร์ไอดี: 8994

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] - (พัก 5 ดาว) 3วัน2คืน FD

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
ZG-ZRGN04

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 (sold out) 13,999.00
30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 11,999.00
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 11,999.00
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 5 ที่) 12,999.00
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 เกือบเต็ม 12,999.00
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 11,999.00
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 11,999.00
ยอดนิยม
พม่า มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG
ทัวร์ไอดี: 13944

พม่า มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน PG

มัณฑะเลย์-สกายน์-อังวะ-มิงกุน 3 วัน 2 คืน ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า1000รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนู
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
PV-(MDL-MM01-PG)

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 24 (sold out) 11,999.00
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 34 (sold out) 12,500.00
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 34 (sold out) 12,900.00
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 24 (sold out) 11,999.00
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 24 (sold out) 11,999.00
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 20 (sold out) 11,999.00
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 24 มีที่ว่าง 11,999.00
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 24 มีที่ว่าง 11,999.00
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 24 มีที่ว่าง 11,999.00
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 34 เกือบเต็ม 12,500.00
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 24 มีที่ว่าง 11,999.00
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 15,900.00
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 34 มีที่ว่าง 15,900.00
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 34 มีที่ว่าง 15,900.00
ยอดนิยม
พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4วัน3คืน PG
ทัวร์ไอดี: 9073

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ 4วัน3คืน PG

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์ พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZMDL05

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 (sold out) 14,999.00
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 (sold out) 14,999.00
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 (sold out) 14,999.00
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 (sold out) 14,999.00
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 15,999.00
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 (เหลือแค่ 5 ที่) 15,999.00
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,999.00
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 17,999.00
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 18,999.00
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 18,999.00
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 18,999.00
ยอดนิยม
พม่า มหัศจรรย์พม่า 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน4คืน PG
ทัวร์ไอดี: 14033

พม่า มหัศจรรย์พม่า 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 5วัน4คืน PG

ย่างกุ้ง,หงสาวดี,พระธาตุมุเตา,พระราชวังบเรงนอง,พระธาตุอินทร์แขวน,พระนอนชเวตาเลียว,เจดีย์ไจ๊ปุ่น,พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี,เจดีย์โบตาทาวน์,มหาเจดีย์ชเวดากอง,พุกาม,วัดเจดีย์ชเวสิกอง,มัณฑะเลย์,พระราชวังมัณฑ
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
BT-MMR08-PG

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,900.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 23,900.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 28,900.00
9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 21,900.00
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 21,900.00
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 25 มีที่ว่าง 21,900.00
2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 22,900.00
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 23,900.00
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 25 มีที่ว่าง 23,900.00
30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 25 มีที่ว่าง 22,900.00
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 21,900.00
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 25 มีที่ว่าง 21,900.00
ยอดนิยม
พม่า มหัศจรรย์บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน2คืน FD
ทัวร์ไอดี: 14034

พม่า มหัศจรรย์บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3วัน2คืน FD

มัณฑะเลย์,พุกาม,จุดชมวิวทะเลเจดีย์,เจดีย์บูพญา,โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก,นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม,วัดเจดีย์ชเวสิกอง,วัดติโลมินโล,วิหารธรรมยันจี,อมรปุระ,สะพานไม้อูเบ็ง,พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุ
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
BT-MMR055-FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,900.00
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 22,900.00
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,900.00
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 22,900.00
17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 23,900.00
31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 25 มีที่ว่าง 22,900.00
ยอดนิยม
พม่า ย่างกุ้ง,พุกาม,มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 14031

พม่า ย่างกุ้ง,พุกาม,มัณฑะเลย์ 4วัน3คืน 8M

สักการะมหาบูชาศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่าพุกาม,เมืองแห่งทะเลเจดีย์,เจดีย์ชเวสิกอง,ชมหุ่นกระบอกมัณฑะเลย์,พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี,ย่างกุ้ง,พุกาม,พระเจดีย์ชเวสิกอง,มัณฑะเลย์,วัดมหากันดายง,พระราชวังหลวงมัณฑะเล
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
WS-(RGN2-8M Gold II)

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 31,999.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 31,999.00
ยอดนิยม
พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน4คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 14032

พม่า ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 5วัน4คืน 8M

ย่างกุ้ง,มหาเจดีย์ชเวดากอง,พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี,พุกาม,เมืองแห่งทะเลเจดีย์,พระเจดีย์ชเวสิกอง,วัดชเวกู่จี,มัณฑะเลย์,พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี,พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์,อินเล,ชมวิถีชิวิตชาวอินตาการพายเรื
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
WS-(RGN3-8M Gold III)

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 39,999.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 39,999.00
ยอดนิยม
พม่า Grand ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 7วัน6คืน 8M
ทัวร์ไอดี: 14028

พม่า Grand ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล 7วัน6คืน 8M

ย่างกุ้ง,หงสาวดี,พระธาตุอินทร์แขวน,พระธาตุมุเตา,พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว,พระพุทธรูปไจ้ปุน,เจดีย์โบตาทาวน์,สักการะโบโบยี,พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า,เมืองพุกาม,พระเจดีย์ชเวสิกอง,ชมการ
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
WS-(RGN4-8M-GoldIV)

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
20 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 43,999.00
18 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 43,999.00