กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (9)
  • (2)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 8200 ท่าน
ยอดนิยม
JWL-พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา(JMM04) 3D2N FD
#8354

JWL-พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา(JMM04) 3D2N FD

ย่างกุ้ง อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอันรุ่งเรือง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)

ราคา ฿ 10,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
27 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
28 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
ยอดนิยม
JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD
#9120

JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่าพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินมหัศจรรย์ เชื่อว่าพระอินทร์มาแขวนไหว้

ราคา ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 29 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
JWL-พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา(JMM04) 3D2N FD
#9235

JWL-พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา(JMM04) 3D2N FD

ย่างกุ้ง อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอันรุ่งเรือง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)

ราคา ฿ 11,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
7 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
6 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
PV-พม่า (ดีลักษ์) ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน (DL001) 3D2N SL
#8992

PV-พม่า (ดีลักษ์) ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน (DL001) 3D2N SL

ย่างกุ้ง–หงสาฯ–เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง–เมืองไจ้โท–พระธาตุอินทร์แขวน–วัดไจ้คะวาย–พระธาตุมุเตา–พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ–เทพกระซิบ-สิเรียม–เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา–พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต–พระหินอ่อน

ราคา ฿ 12,500

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 5 ต.ค. 60 (เหลือ 12 ที่)
12 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
19 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
26 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
27 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
28 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD
#9118

JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่าพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินมหัศจรรย์ เชื่อว่าพระอินทร์มาแขวนไหว้

ราคา ฿ 12,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
13 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
14 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
27 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
18 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
15 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
PV-พม่า (ดีลักษ์) ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน (DL001) 3D2N SL
#9270

PV-พม่า (ดีลักษ์) ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน (DL001) 3D2N SL

ย่างกุ้ง–หงสาฯ–เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง–เมืองไจ้โท–พระธาตุอินทร์แขวน–วัดไจ้คะวาย–พระธาตุมุเตา–พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ–เทพกระซิบ-สิเรียม–เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา–พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต–พระหินอ่อน

ราคา ฿ 12,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
3 พ.ย. 60 (เหลือ 18 ที่)
4 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
11 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
18 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
16 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
17 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
21 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
23 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
24 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
5 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
6 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
12 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
13 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
19 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
20 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
26 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
27 ม.ค. 61 (เหลือ 20 ที่)
15 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
ยอดนิยม
JWL-พม่า ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง(JMM04A) 3D2N FD
#8492

JWL-พม่า ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง(JMM04A) 3D2N FD

ย่างกุ้ง อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอันรุ่งเรือง เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ)

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
29 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
30 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทน์แขวน (JMM03) 3D2N FD
#9123

JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทน์แขวน (JMM03) 3D2N FD

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่าพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินมหัศจรรย์ เชื่อว่าพระอินทร์มาแขวนไหว้

ราคา ฿ 13,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
7 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
28 ต.ค. 60 (เหลือ 18 ที่)
4 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 18 ที่)
11 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
17 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
25 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
1 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
16 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD
#9119

JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD

เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์คู่บ้านคู่เมือง ศูนย์รวมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจำปีมะเมีย เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดีย์ที่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่าพระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินมหัศจรรย์ เชื่อว่าพระอินทร์มาแขวนไหว้

ราคา ฿ 14,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
6 ต.ค. 60 (เหลือ 19 ที่)
20 ต.ค. 60 (เหลือ 19 ที่)
2 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
8 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
9 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
23 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
ยอดนิยม
JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD
#8985

JWL-พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน(JMM03) 3D2N FD

สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย

ราคา ฿ 15,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
21 ต.ค. 60 (เหลือ 15 ที่)
29 ธ.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)