ทัวร์จีน25 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 15854 ท่าน ทัวร์จีน

ทัวร์จีน สาธารณรัฐประชาชนจีน อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกที่มีมาแต่โบราณสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในจีนนั้นล้วนแต่ยิ่งใหญ่อลังการ เช่น กำแพงเมืองจีน สุสานซีอาน ปักกิ่ง เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่ เซี่ยงไฮ้ ยุโรปตะวันออกคุนหมิงต้าลี่ลี่เจียงวัฒนธรรมยูนนาน เป็นต้น

ประเทศจีน

ประเทศจีน เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล และเป็นแหล่งรวมประชากรที่หนาแน่นแห่งหนึ่งของโลก  จีน จึงมีความหลากหลายทางภาษาและศิลปวัฒนธรรม  ประเทศจีน  เมืองหลวงคือ กรุงปักกิ่ง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ หลายแห่ง เช่น กำแพงเมืองจีน และ จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นต้น ส่วนเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่ เซี่ยงไฮ้  และ ฮ่องกง  ประเทศจีน มีสถานที่ท่องเที่ยว มากมายหลายแห่งดังนี้

 

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตัวเต็ม: 中華人民共和國; จีนตัวย่อ: 中华人民共和国; พินอิน: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; อังกฤษ: People's Republic of China (PRC))
ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส่วนใหญ่ ที่ชาวตะวันตกเรียกรวม ๆ ว่า China (จีน) ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก และมีขนาดเป็นอันดับ 3 ของโลก เป็นรองเพียงรัสเซียและ แคนาดา    
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือ เวียดนาม ลาว พม่าอินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลียและ เกาหลีเหนือ

ตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐเมื่อปี พ.ศ. 2492 ประเทศจีนอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สาธารณรัฐประชาชนจีนอ้างอธิปไตยเหนือเกาะไต้หวัน เผิงหู เอ้หมึง (จีนกลาง: จินเหมิน) และหมาจู่แต่ไม่ได้ปกครอง โดยที่เกาะเหล่านี้ปกครองโดยสาธารณรัฐจีน ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ที่กรุงไทเป (จีนกลาง: ไถเป่ย) ฐานะทางการเมืองของสาธารณรัฐจีนนั้น ยังเป็นที่โต้แย้งกันอยู่

คำว่า จีนแผ่นดินใหญ่ ใช้เรียกส่วนของจีน ที่อยู่ภายใต้การปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนใหญ่จะยกเว้นเขตบริหารพิเศษ 2 แห่ง คือ ฮ่องกง และมาเก๊า) บางคนนิยมเรียกสาธารณรัฐประชาชนจีนว่า จีนแดง (Red China) โดยเฉพาะผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับจีน ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนและ ประเทศญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย มีเศรษฐกิจและกำลังทางทหารใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

 • ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ มากกว่า 5,000 ปี
 • ประเทศที่มีประชากรมากสุดในโลก ประมาณ 1,300ล้านคน
 • ประเทศที่มีชนกลุ่มน้อยถึง 56 ชนชาติ(ที่ทางการจีนยอมรับ)
 • ประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก(รองจากรัสเซียและแคนาดา)
 • ประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับเพื่อนบ้านถึง 15 ประเทศ
 • ประเทศที่มีอัตราเติบโต ทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่องยาวนาน (ในปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก)
 • ประเทศที่เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีได้เผยแผ่ไปทั่วโลก
 • ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีอาหารที่หลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของโลก
 • ประเทศที่มีช่องว่างทางรายได้สูงที่สุดประเทศหนึ่ง
   

แผนที่ ประเทศจีน

ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) 

เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง 
      ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย
        ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน ตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก  เป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศจีนและต่างประเทศ

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ปักกิ่ง

กรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรมของประเทศ มีที่ตั้งอยู่ระหว่าง 116 20’ ลองจิจูดตะวันออก และ 39 56’ แลดติจูดเหนือ ทิศตะวันออกติดกับเมืองเทียนจิน และทิศอื่นๆ ติดกับมณฑลเหอเป่ย โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16,410.54 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ที่เป็นที่ราบมีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 38.6 ของพื้นที่ทั้งปักกิ่ง และพื้นที่ที่เป็นภูเขามีเนื้อที่ 10,072 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของพื้นที่ทั้งปักกิ่ง ลักษณะภูมิประเทศของปักกิ่ง ทิศตะวันตก ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแนวภูเขา ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ราบลาดตัวลงสู่ทะเลป๋อไห่
พื้นที่ ราบในปักกิ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 20 - 60 เมตร ส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 - 1,500 เมตร โดยยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาตงหลิงติดกับมณฑลเหอเป่ย ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,303 เมตร แม่น้ำสายหลักของกรุงปักกิ่ง ได้แก่ แม่น้ำเฉาไป๋ แม่น้ำเป่ยหยุนซึ่งอยู่ด้านตะวันออก และแม่น้ำหย่งติ้ง แม่น้ำจวี้หม่าซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก

กรุงปักกิ่งประกอบด้วย 16 เขต 2 อำเภอ 

ได้แก่ เขตตงเฉิง เขตซีเฉิง เขตซวนอู่ เขตฝางซาน เขตฉงเหวิน เขตไห่เตี้ยน เขตเฉาหยาง เขตเฟิงไถ เขตเหมินโถวโกว เขตสือจิ่งซาน เขตทงโจว เขตซุ่นอี้ เขตชางผิง เขตต้าซิ่ง เขตฮวายโหรว เขตผิงกู่ อำเภอหมี่หยุน และอำเภอเหยียนชิ่ง

ภูมิอากาศ กรุงปักกิ่ง

กรุงปักกิ่งมีลักษณะอากาศอบอุ่นกึ่งชุ่มชื้น แบ่งเป็น 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้ร่วงมีระยะเวลาสั้นมาก ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด และมีฝนมาก ขณะที่ฤดูหนาวอากาศแห้งและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 10 - 12 องศาเซลเซียส เดือนมกราคมอุณหภูมิเฉลี่ย -7 ถึง-4 องศาเซลเซียส เดือนกรกฎาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 25 - 26 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 600 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนในฤดูร้อนคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณน้ำฝนทั้งปี และในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมจะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก

ประชากร/ศาสนา กรุงปักกิ่ง

ประชากรในกรุงปักกิ่งประกอบด้วยชนชาติทั้งหมด 56 ชนชาติ โดยมีชนชาติฮั่นเป็นประชากรส่วนใหญ่ นอกจากนั้นมีชนชาติหุย แมนจู มองโกเลีย และชนชาติอื่นๆ
ในปี ค.ศ. 2011 ประชากรที่เป็นคนในพื้นที่กรุงปักกิ่งมีจำนวน 20.19 ล้านคน (สถิติปลายปี ค.ศ. 2011) มีอัตราการเกิดพันละ 8.29 และอัตราการตายพันละ 4.27 ความหนาแน่นของประชากร 1,230 คนต่อตารางกิโลเมตร
ศาสนาของชาวจีนนั้นมีหลากหลายได้แก่ ลัทธิขงจื้อ เต๋า พุทธ อิสลาม และคริสต์ โดยเฉพาะความคิดลัทธิขงจื้อและเต๋ามีอิทธิพลหยั่งรากลึกซึ้งในภาษาและ วัฒนธรรมของจีนมานับพันๆ ปี 

แหล่งท่องเที่ยว ใน กรุงปักกิ่ง

ย่านหวังฝู่จิ่ง  王府井

ถนนหวังฝู่จิ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมิน ในกรุงปักกิ่ง มีความยาว 1800 เมตร  เป็นถนนสายเก่าแก่ที่มีประวัติกว่า 700 ปี สมัยราชวงศ์ชิงนั้น ถนนสายหวังฝู่จิ่งมีบ้านพักของอ๋องและองค์หญิง ถึง 8 แห่ง ภายหลังได้ขุดบ่อน้ำขึ้นที่นี่เพื่อเป็นแหล่งให้น้ำสำหรับบ้านของท่านอ๋อง จนเป็นที่มาของคำว่า หวังฝู่จิ่ง(บ่อน้ำของท่านอ๋อง) ในอดีตที่นี่ยังเป็นย่านธุรกิจตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง และเริ่มมีคนต่างชาติมาเปิดธนาคารและร้านค้าในช่วงปลายราชวงศ์ชิง ทำให้ที่นี่คึกคักยิ่งขึ้นจนกลายเป็นย่านธุรกิจที่โด่งดังของกรุงปักกิ่งในเวลาต่อมา ปัจจุบันถนนหวังฝู่จิ่ง เป็นย่านการค้าที่เป็นถนนคนเดินเพียงแห่งเดียวของกรุงปักกิ่ง เป็นศูนย์รวมของร้านค้าแบรนด์เนม และแฟชั่นสมัยใหม่ แผงขายอาหารกินเล่นและอาหารภัตตาคาร ร้านกาแฟ บาร์เบียร์สไตล์ตะวันตก เป็นแหล่งนัดพบของวัยรุ่นและแหล่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเยือนของกรุงปักกิ่ง

พระราชวังต้องห้าม (พิพิธภัณฑ์กู้กง) 故宫 

พระราชวังต้องห้ามพระราชวังต้องห้าม ในกรุงปักกิ่งเคยเป็นพระราชวังของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง ภาษาจีนเรียกว่าพระ กู้กง หรือ จื่อจิ้นเฉิง (คำว่ากู้กงหมายถึง วังโบราณ ส่วนคำว่า จื่อจิ้นเฉิง หมายถึงเมืองต้องห้าม) พระราชวังต้องห้ามเริ่มสร้างในรัชสมัยของจักรพรรดิหย่งเล่อ ราชวงศ์
หมิง (ปีค.ศ.1406 - 1420) โดยใช้เวลาก่อสร้างอยู่เกือบ 14 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นพระราชวังที่พำนักและว่าราชการของจักรพรรดิ 24 พระองค์ของราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ ชิง 
พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงปักกิ่ง ปัจจุบันได้ถูกจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงโบราณวัตถุและงานศิลปะที่ทรงคุณค่าของจีน ถือเป็นคลังแห่งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดของจีน พระที่นั่งและสิ่งปลูกสร้างภายในพระราชวังถูกสร้างขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ และตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง เป็น 1 ใน 5 พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ( พระราชวังต้องห้าม พระราชวังแวร์ซาย พระราชวังบัคกิ้งแฮม พระราชวังเครมลิน และไวท์เฮาส์ ) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ของ UNESCO 
พระราชวังต้องห้ามมีเนื้อที่รวม 720,000 ตารางเมตร มีเนื้อที่ ๆ เป็นพระที่นั่งและสิ่งปลูกสร้าง 150,000 ตารางเมตร ห้องต่าง ๆ 9,999 ห้อง เป็นกลุ่มพระที่นั่งโบราณที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของโลก พระที่นั่งและตำหนักทั้งหลายในพระราชวังต้องห้ามถูกสร้างขึ้นขนาบแนวเส้นจากเหนือจรดใต้ ตามความเชื่อของคนฮ่องเต้ในสมัยโบราณที่ต้องสร้างวังแบบ ส่วนหน้าเป็นที่ว่าราชการ ส่วนหลังนั้นใช้เป็นที่พัก โดยในพระตำหนักส่วนหน้านั้นประกอบด้วย ไท่เหอเตี้ยน จงเหอเตี้ยน และเป่าเหอเตี้ยน อันหมายถึงศูนย์กลางของพระราชอำนาจของฮ่องเต้ ส่วนด้านหลังมี พระตำหนัก เฉียนชิงกง เจียวไท่เตี้ยน และคุนหนิงกง ซึ่งเป็นที่พักของจักรพรรดิ และเหล่ามเหสี ภายในเขตพระราชฐานชั้นในยังมีพระที่นั่งสำคัญหลายแห่ง เช่น หนิงโซ่วกง 宁寿宫 ฉือหนิงกง慈宁宫 และพระที่นั่งอื่น ๆ อีกหลายแห่ง รอบ ๆ พระราชวังมีกำแพงสูง 10 เมตร ล้อมรอบ และมีคูน้ำล้อมรอบกำแพงอีกชั้นหนึ่ง

กำแพงเมืองจีน  万里长城 ใน กรุงปักกิ่ง

กำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนเริ่มสร้างในสมัยชุนชิว เพื่อเป็นแนวป้องกันอาณาเขตของเขตแขวนต่าง ๆ ต่อมาฉินซีฮ่องเต้ได้รวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว และได้สร้างและต่อเติมของเดิมที่เป็นท่อนๆ และกระจายอยู่ตามแคว้นต่าง ๆ มารวมกันเพื่อเป็นปราการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกที่มาจากนอกด่าน กำแพเมืองจีน万里长城 นั้นมีความยาวกว่าหมื่นลี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า วั่นหลี่ชางเฉิง ซึ่งหมายถึงกำแพงหมื่นลี้ หรือกว่า 5,000 กิโลเมตร โดยเริ่มจากด่านเจียยี่กวน (มณฑล กันซู่) ทางฝั่งตะวันตก ไปสิ้นสุดลงที่ด่านซันไห่กวน (ชายแดนจีน เกาหลี) ในด้านตะวันออกของประเทศจีน ความยาวของกำแพงเมืองจีนนั้นพาดผ่านอาณาเขตเกือบครึ่งหนึ่งในประเทศจีน โดยสามารถมองเห็นได้จากภาพถ่ายทางดาวเทียม เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้งเจ็ดของโลก เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติจีนและอารยธรรมที่สืบทอดมาช้านาน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของ UNESCO 
กำแพงเมืองจีนนั้นเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สืบทอดมากว่า 2,000 ปี ความสูงเฉลี่ยของตัวกำแพง 7.8 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 7.8 เมตร  กำแพงเมืองจีนจะประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ 4 ส่วน คือ ด่านช่องแคบ 关隘 จะตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบของภูเขาหรือจุดที่เป็นชัยภูมิสำคัญ เช่นที่ด่านจีหยงกวน ใกล้เมืองปักกิ่ง ส่วนตัวกำแพง 城墙 นั้นจะสร้างอยู่บนสันเขาหรือหน้าผาสูงชัน   ส่วนที่เป็นสันกำแพง 城台 นั้นใช้เป็นพื้นที่ให้ทหารเดินลาดตระเวนตรวจตรา  ส่วนป้อมไฟ 烽火台 นั้นจะใช้ในการจุดเพลิงเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าได้พบข้าศึกแล้ว เล่ากันว่าในอดีตนั้นหากจุดไฟหนึ่งครั้งพร้อมยิงปืนใหญ่หนึ่งนัด หมายความว่าพบข้าศึกราว 100 คน  หากจุดไฟสองครั้งพร้อมยิงปืนใหญ่สองนัด หมายถึงศัตรูผู้มาเยือนมีจำนวนราว 500 คน หากมีข้าศึก 1000 คน ขึ้นไปให้ จุดไฟสามครั้งพร้อมยิงปืนใหญ่สามนัด ซึ่งการส่งสัญญาณบนกำแพงลักษณะนี้สามารถแจ้ง ความเคลื่อนไหวของข้าศึกให้ราชสำนักได้รับทราบได้ในเวลาไม่กี่ชั่วยาม จากหัวเมืองที่ห่างไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตร     

จัตุรัสเทียนอันเหมิน 天安门广场  

จตุรัสเทียนอันเหมินตั้งอยู่บริเวณใจกลางของกรุงปักกิ่ง เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความกว้าง จากทิศตะวันออกถึง ทิศตะวันตก 500 เมตร  ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ผิวพื้นจัตุรัสเทียนอันเหมินปูด้วยหินแกรนิตสีอ่อนชนิดพิเศษ ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินจะมีพิธีเชิญธงชาติขึ้น และลงเสาธงในตอนเช้า เย็นทุกวัน จัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีเฉลิมฉลองวันชาติอันยิ่งใหญ่อลังการของทุกปี พิธีสวนสนามของเหล่าทัพ และยังเคยเป็นที่ ชุมนุมทางการเมืองในบางโอกาส 
ทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นประตูเมืองหลักที่ผ่านเข้าสู่พระราชวังต้องห้าม หรือกู้กง ประตูนี้สร้างในสมัยราชงวศ์หมิง เดิมใช้ชื่อว่า เฉิงเทียนเหมิน ซึ่งมีความหมายว่า น้อมรับบัญชาจากสวรรค์  มีการต่อเติมซ่อมแซมในต้นสมัยราชวงศ์ชิง จากนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เทียนอันเหมิน จนกระทั่งถึงปัจจุบัน  ประตู เทียนอันเหมิน มีความสูง 33.7 เมตร ส่วนสูงของตัวกำแพงนั้น 14.6 เมตร สันกำแพงมีความกว้าง 9 เมตร และมีห้อง 5 ชั้นโดยมีความหมายถึงตัวเลขประจำฮ่องเต้ ในอดีตประตูเมือง เทียนอันเหมิน เป็นที่ประกาศราชโองการของกษัตริย์ในราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง และยังถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญ ๆ เช่น การขึ้นครองราชย์ พิธีอภิเษกสมรส เป็นต้น นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ยังเคยถูกใช้เป็นที่สวนสนามของกองทัพก่อนที่ฮ่องเต้จะนำทัพออกรบด้วยพระองค์เอง 
บนประตูเทียนอันเหมินแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ ๆ ประธานเหมาเจ๋อตง ได้ประกาศการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ. 1949 และใช้เป็นที่ตรวจพลสวนสนามในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันชาติของจีน 
ทิศตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นเป็นอาคารศาลาประชาคม ซึ่งเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประชุมสภาประชาชนของจีน ภายในประกอบด้วยห้องบอลรูมขนาดใหญ่ ห้องจัดเลี้ยงขนาด 7000 ตารางเมตร และห้องประชุมย่อยที่ใช้ชื่อของมณฑลทั้งหมดของจีนมาเป็นชื่อห้อง ในช่วงที่ไม่มีการประชุมยังเปิดให้สาธารณชนเข้าชมด้วย 
ทิศตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ภายในพิพิธภัณฑ์ ได้มีการจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์จีนทุกยุคสมัย ด้านข้างนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์การปฏิวัติแห่งชาติซึ่งได้จัดแสดงเรื่องราวของสงครามฝิ่น และประวัติศาสตร์ยุคปฏิวัติของจีน ซึ่งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ 
ส่วนทิศใต้ของจัตุรัสเทียนอันเหมินนั้นเป็นอนุสาวรีย์วีรชน และหอที่ระลึกประธานเหมา อนุสาวรีย์วีรชนถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับวีรชนและนักปฏิวัติผู้เสียสละ ส่วนหอที่ระลึกประธานเหมานั้นสร้างในปี ค.ศ.1976 แล้วเสร็จในปีค.ศ.1977 มีเนื้อที่ 20,000 ตารางเมตร ภายในห้องโถงมีศพของประธานเหมาที่ถูกบรรจุในโลงแก้ว ซึ่งเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปเคารพศพตามเวลาที่กำหนด  นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงคุณงามความดีและคุณูปราการต่อประเทศชาติของผู้นำที่มีชื่อเสียง เช่น เหมาเจ๋อตง โจวเอินหลาย หลิ่วเส้าฉือ และจูเต๋อ  

หอบวงสรวงฟ้าดิน 天坛   

หอบวงสรวงฟ้าดิน

หอบวงสรวงฟ้าดิน หรือ เทียนถาน 天坛 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกรุงปักกิ่งซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีการเซ่นไหว้เทวดาฟ้าดิน และอธิษฐานขอพรให้มีการเก็บเกี่ยวธัญพืชที่อุดมสมบูรณ์ของฮ่องเต้ในราชวงค์หมิง และราชวงค์ชิง เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง   
หอเทียนถานมีความยาว จากทิศตะวันออกไปถึงทิศตะวันตก 1,700 เมตร มีความกว้างจากเหนือจรดใต้ 1,600 เมตร มีเนื้อที่  273,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยกำแพงด้านนออกและด้านในสองชั้น ด้านใต้มีรูปเป็นทรงเหลี่ยมหมายถึงดิน ส่วนด้านเหนือนั้นเป็นทรงกลมซึ่งหมายถึงฟ้า ในบริเวณหอเทียนถานมีต้นสนปลูกอยู่กว่า 4,000 ต้น ด้านข้างของหอเทียนถานนั้นมี พระตำหนัก ไจกง 斋宫 ซึ่งก็คือพระตำหนักที่เป็น ที่พักผ่อนและถือศีลกินเจของฮ่องเต้ก่อนพิธีบวงสรวง ส่วน หอดนตรี 神乐署 นั้นเป็นแผนกที่ประกอบด้วยนักดนตรีและมือกลอง นักระบำหลายร้อยคนที่จะทำหน้าที่ถวายดนตรีบรรเลงและเต้นรำในพิธีบวงสรวง 

สนามกีฬาโอลิมปิค ปักกิ่ง 北京奥运会运动场

สนามกีฬาโอลิมปิก กรุงปักกิ่งสนามกีฬาโอลิมปิค ปักกิ่งเป็นสนามกีฬาที่ใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิด และพิธีปิดของมหกรรมกีฬาโอลิมปิคในปี ค.ศ. 2008 ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของมหกรรมกีฬาโอลิมปิคนั้น เป็นสิ่งที่คนจีนหรือเรียกว่าคนเชื้อสายจีนทุกคนใฝ่ฝันมานานแล้ว เมื่อได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพแล้ว แน่นอนรัฐบาลจีนซึ่งน่าจะได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลที่รวยที่สุดในโลกก็ย่อมจะต้องตระหนักถึงความสำคัญในการจัดงานมหกรรมกีฬาครั้งนี้ จึงมีการทุ่มทุนจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อให้งานนี้ออกมาดี และไม่ให้น้อยหน้าฝรั่งมังค่า มีการปรับปรุงโฉมหน้าของกรุงปักกิ่งอย่างมโหฬาร สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันก็ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด สนามกีฬาโอลิมปิค ปักกิ่งหรือที่เราเรียกกันตามรูปทรงของมันที่ดูคล้ายรังนกนั้น ว่าเป็นสนามกีฬารังนก ออกแบบโดยวิศวกรชาวสวิส HERZOG & DE MEURON ซึ่งต้องการที่จะมีช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ สามารถจุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง ถือได้ว่าเป็นสนามกีฬายุคใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันเลยก็ว่าได้สนามกีฬาโอลิมปิค ปักกิ่งแห่งนี้ มีลักษณะภายนอกคล้ายกับรังนก ที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทา ราวกิ่งไม้ ห่อหุ้มเพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงเป็นชามสีแดง ซึ่งดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามในปักกิ่ง  ภาพโครงสร้างของสนามกีฬาแห่งนี้ จึงดูคล้ายพระราชวังสีแดง ที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทา ซึ่งให้กลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก สำหรับบันไดภายในสนามกีฬาถูกสร้างให้กลมกลืนกับโครงตาข่าย ซึ่งให้ภาพลักษณ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเอกภาพ

วัดลามะ  雍和宫  

วัดลามะ กรุงปักกิ่งวัดลามะนั้นภาษาจีนกลางเรียกว่า ยงเหอกง ซึ่งมีความหมายว่าเป็นวังขององค์ชายสี่ในสมัยราชวงศ์ชิง วัดลามะตั้งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง สร้างในสมัยจักรพรรดิคังซี 
( ค.ศ.1694) ภายหลังจักรพรรดิคังซี ได้พระราชทานให้เป็นบ้านพักขององศ์ชายสี่ ซึ่งก็คือจักรพรรดิยงเจิ้ง 
ที่ได้ขึ้นครองราชย์ต่อจากพระบิดา หลังจากที่จักรพรรดิยงเจิ้ง ขึ้นครองราชย์แล้ว วัดลามะได้กลายเป็นพระราชวังอีกแห่งหนึ่งของจักรพรรดิยงเจิ้ง หลังจากที่จักรพรรดิยงเจิ้ง เสด็จสวรรคตแล้ว พระศพถูกตั้งไว้ที่วัดลามะเพื่อประกอบพิธีกรรมตามราชประเพณี ด้วยเหตุนี้กระเบื้องสีเขียวบนหลังคาของตำหนักในวัดลามะถูกเปลี่ยนเป็นกระเบื้องสีทอง จักรพรรดิเฉียนหลง (บุตรชายคนที่สี่ของ จักรพรรดิยงเจิ้ง) ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ ต่อจากจักรพรรดิยงเจิ้ง ก็ได้ประสูติที่วัดลามะนี้ด้วย   
ภายในวัดลามะมีพระตำหนักหลายหลัง เช่น หย่งโย่วเตี้ยน 永佑殿  ( ภายในประกอบด้วยห้องนอน และห้องหนังสือขององศ์ชาย และเป็นที่ตั้งพระศพของจักรพรรดิยงเจิ้ง หลังเสด็จสวรรคต มีพระพุทธรูปที่มีความสูง 2.35 เมตร ตั้งประดิษฐานอยู่ในตำหนัก )
 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (2)
 • (8)
 • (1)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (2)
 • (6)
 • (1)
รูปแบบการแสดง
จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9088

จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน3คืน XW

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
CH-CSPVGXW01

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,899

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 16 (sold out) 13,899.00
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 16 มีที่ว่าง 13,899.00
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16 มีที่ว่าง 12,899.00
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 16 มีที่ว่าง 12,899.00
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 16 มีที่ว่าง 12,899.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,899.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,899.00
จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 13550

จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน 5วัน3คืน XW

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี เจียซิน นมัสการพระใหญ่หลิงซาน ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG-ZPVG02

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 25 เกือบเต็ม 12,999.00
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 9,999.00
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 12,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 10,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 10,999.00
ยอดนิยม
จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9705

จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5วัน3คืน XW

บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล ล่องเรือสัมผัสความงามแห่ง ทะเลสาบซีหู ตำนานแห่งนางพญางูขาว หาดไว่ทาน... หาดในตำนาน เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TTN-XW04

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 10,888.00
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 10,888.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 11,888.00
ยอดนิยม
จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 9967

จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ปักกิ่ง เทียนสิน 5วัน3คืน XJ

ชมความงามยามค่ำคืนกำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ ย้อนวันวานเมืองโบราณกู๋เป่ย พักเมืองโบราณ 1 คืน พิเศษ!! รวมนั่งกระเช้าไป-กลับ กำแพงเมืองจีน เมนูเด็ด!! สุกี้เลิศรสสไตล์ปักกิ่ง และเป็ดปักกิ่ง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
ZG ZTSN03

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 25 (sold out) 10,999.00
4 ก.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 12,999.00
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
16 ก.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 14,999.00
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
ยอดนิยม
จีน จางเจียเจี้ย (บินตรง จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) 4วัน3คืน CZ
ทัวร์ไอดี: 6584

จีน จางเจียเจี้ย (บินตรง จางเจียเจี้ย ซุปตาร์ ห้าดาว) 4วัน3คืน CZ

จางเจียเจี้ย -ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน
TTN-CZDYG01

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
10 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 20 เกือบเต็ม 11,888.00
16 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 20 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,788.00
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 20 (เหลือแค่ 4 ที่) 13,788.00
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 20 (เหลือแค่ 4 ที่) 13,788.00
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 20 (เหลือแค่ 2 ที่) 13,788.00
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,788.00
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,788.00
จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน FM
ทัวร์ไอดี: 13509

จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 4วัน3คืน FM

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสว
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
CH-CSPVGFM01

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,899

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 24 (sold out) 12,899.00
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 24 (sold out) 11,899.00
26 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 24 (sold out) 12,899.00
จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน WE
ทัวร์ไอดี: 9779

จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว 4วัน3คืน WE

สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวยาวที่สุดในโลกสู่..เขาเทียนเหมินซาน เมนูพิเศษ!! อาหารซีฟู้ด ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห้ด พิเศษ!! พักโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน
ZG-ZCSX01

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 20 มีที่ว่าง 11,999.00
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 20 (เหลือแค่ 5 ที่) 12,999.00
19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 20 มีที่ว่าง 11,999.00
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25 มีที่ว่าง 13,999.00
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 11,999.00
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 12,999.00
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 0 ที่) 18,999.00
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน3คืน ZH
ทัวร์ไอดี: 8915

จีน กุ้ยหลิน นาขั้นบันไดหลงจี๋ นั่งรถไฟความเร็วสูง 6วัน3คืน ZH

กรุงเทพฯ-กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-หลงเซิ่น-นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งรถกอล์ฟ)-โชว์มิราจ ถ้ำเขาทะลุ-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-กว
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
CH-CSKWLZH03

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,899

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
12 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 20 (sold out) 13,899.00
26 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 20 (sold out) 12,899.00
จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน3คืน XW
ทัวร์ไอดี: 9191

จีน เทียนสิน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นั่งรถไฟความเร็วสูง 4วัน3คืน XW

เทียนสิน-นั่งรถไฟความเร็วสูง-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้องห้ามกู้กง-พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
CH-CSTSNXW07

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,899

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 16 (sold out) 12,899.00
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20 เกือบเต็ม 14,899.00
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,899.00
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 16 มีที่ว่าง 14,899.00
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 16 มีที่ว่าง 14,899.00
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 16 มีที่ว่าง 14,899.00
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 16 มีที่ว่าง 14,899.00
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 16,899.00
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,899.00
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,899.00
จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว 5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 464

จีน เซี่ยงไฮ้ นานกิง จูเจียเจี่ยว 5วัน3คืน XJ

เที่ยวคุ้มราคาโดน ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว นั่งรถไฟแม่เหล็กที่เร็วที่สุดในจีน ท่องดินแดนในฝัน "เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์" มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง และขาหมูซูโจว
จำนวนวันเดินทาง : วัน
ZG-ZPVG05

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 30 มีที่ว่าง 12,999.00
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 30 มีที่ว่าง 15,999.00
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 30 มีที่ว่าง 17,999.00
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,999.00
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 20 (เหลือแค่ 0 ที่) 14,999.00
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 55 มีที่ว่าง 14,999.00
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 14,999.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 50 มีที่ว่าง 15,999.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 20 มีที่ว่าง 13,999.00
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 55 มีที่ว่าง 22,999.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 85 มีที่ว่าง 22,999.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 22,999.00