กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (1)
 • (5)
 • (7)
 • (1)
 • (11)
 • (5)
 • (4)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 9565 ท่าน
ยอดนิยม
SH-ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน WE
#9745

SH-ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน WE

ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา-ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก-ถนนคนเดินหวงซิงลู่

ราคา ฿ 12,799

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
3 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
10 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
17 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
24 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 19 พ.ย. 60 (เหลือ 14 ที่)
26 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
24 ธ.ค. 60 (เหลือ 6 ที่)
ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ
#9921

ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง

ราคา ฿ 13,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
1 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
13 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
15 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
20 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ZG-CHONGQING SAVE SAVE ฉงชิ่ง หวู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน WE
#9643

ZG-CHONGQING SAVE SAVE ฉงชิ่ง หวู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน WE

อู่หลง-ภูเขานางฟ้า(รวมรถไฟเหล็ก)-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลง-เที่ยวชมผาหินแกะสลักต้าจู่-โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม

ราคา ฿ 13,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
15 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
22 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
29 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 28 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 28 ที่)
5 พ.ย. 60 (เหลือ 29 ที่)
12 พ.ย. 60 (เหลือ 29 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 29 ที่)
19 พ.ย. 60 (เหลือ 29 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 28 ที่)
26 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ
#9796

ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง

ราคา ฿ 14,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
1 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
4 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
8 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
15 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
22 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
29 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
ยอดนิยม
ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฟอร์เฟคชั่น (PEK02) 5D3N HU
#9909

ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฟอร์เฟคชั่น (PEK02) 5D3N HU

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’

ราคา ฿ 14,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 6 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 13 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
ยอดนิยม
SH-ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน WE
#9324

SH-ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4วัน3คืน WE

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน-ระเบียงแก้ว-ประตูสวรรค์ภาพวาดทราย-โชว์นางจิ้งจอกขาว-อุทยานจางเจียเจี้ย-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-เขาอวตาร-สวนจอมพลเฮ่อหลง-แกรนด์แคนยอน (ล่องเรือ)-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด

ราคา ฿ 14,799

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 22 ต.ค. 60 (เหลือ 7 ที่)
ZG-CHONGQING SAVE SAVE ฉงชิ่ง หวู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน WE
#9645

ZG-CHONGQING SAVE SAVE ฉงชิ่ง หวู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ 4วัน3คืน WE

ฉงชิ่ง-วัดหลัวฮั่น-ภูเขานางฟ้า-หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์-ระเบียงแก้วอู่หลง-เที่ยวชมผาหินแกะสลักต้าจู่-โชว์จางอวี้โหมว IMPRESSION WULONG-ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง-กระเช้าข้ามแม่น้ำแยงซีเกียง-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม-เมืองโบราณฉือชีโข่ว-หงหยาต้ง

ราคา ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
15 ธ.ค. 60 (เหลือ 28 ที่)
17 ธ.ค. 60 (เหลือ 29 ที่)
22 ธ.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
24 ธ.ค. 60 (เหลือ 29 ที่)
ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เทียนอันเหมิน นั่งสามล้อชมเมือง (PEK03) 5D3N HU
#9192

ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม เทียนอันเหมิน นั่งสามล้อชมเมือง (PEK03) 5D3N HU

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’

ราคา ฿ 15,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
1 พ.ย. 60 (เหลือ 19 ที่)
3 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
9 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
15 พ.ย. 60 (เหลือ 23 ที่)
17 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
23 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
24 พ.ย. 60 (เหลือ 25 ที่)
29 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
30 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ
#9640

ZG-PVG03 เดอะ สปิริต ออฟ เซี่ยงไฮ้ 5วัน3คืน XJ

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของมหานครเซี่ยงไฮ้ จาก SKY WALK บนหอไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์” นมัสการพระใหญ่หลิงซาน นั่งรถไฟล่อดอุโมงค์เลเซอร์สู่หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งจุใจถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย ถนนนานกิง

ราคา ฿ 15,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
11 ต.ค. 60 (เหลือ 20 ที่)
18 ต.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
25 ต.ค. 60 (เหลือ 25 ที่)
ยอดนิยม
ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฟอร์เฟคชั่น (PEK02) 5D3N HU
#9646

ZG-ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เฟอร์เฟคชั่น (PEK02) 5D3N HU

เยือนเมืองหลวงแห่งแผ่นดินใหญ่ ณ กรุงปักกิ่ง พร้อมชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง ย้อนอดีตสู่แห่งความยิ่งใหญ่ของราชวงค์จีน และความลับในพระราชวังต้องห้าม ชมพระราชวังฤดูร้อน ‘‘อี้เหอหยวน’’

ราคา ฿ 15,777

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
18 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
2 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
8 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
10 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
16 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)
22 พ.ย. 60 (เหลือ 24 ที่)