ทัวร์จอร์เจีย อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์จอร์เจียโปรโมชั่น10 โปรแกรม

Upated: 10/10/2017 12:07:23 PM : 2264 ท่าน ทัวร์จอร์เจีย

  จอร์เจีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ เมืองหลวงทบิลิซี ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำมทควารี  ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย อาหรับ เติร์กและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 จนถึงศตวรรษที่ 18        
เดิมระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์มีเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ของจอร์เจียมียาวนานกว่า 2,500 ปี และภาษาจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในภาษาเก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังมีการใช้อยู่ กรุงทบิลิซี (เมืองหลวง) ซึ่งมีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่งดงามซึ่งถูกแบ่งโดยแม่น้ำ Mtkvari พื้นที่ส่วนใหญ่ของจอร์เจียถูกยึดครองโดยเปอร์เซีย ตุรกี อาหรับและมองโกล ในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 7 ถึง 18 ซึ่งเป็นเวลา 11 ศตวรรษที่จอร์เจียถูกปกครองโดยเผ่าต่าง ๆ ทั้งนี้ ในระหว่างศตวรรษที่ 11 ถึง 12 จอร์เจียได้รับการคุ้มครองจากรัสเซีย ซึ่งในที่สุดรัสเซียก็ได้ผนวกจอร์เจียเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซีย และเนรเทศราชวงศ์จอร์เจียในปี ค.ศ. 1801 (พ.ศ. 2344) อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนจอร์เจียจำนวนหนึ่งที่ต่อต้านการปกครองของรัสเซียเมื่อระบบกษัตริย์ (Tsarist) ของรัสเซียถูกโค่นลง สาธารณรัฐจอร์เจียก็ได้ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 1918 (พ.ศ. 2461) และภายในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1921 (พ.ศ. 2464) กองทัพแดง (Red Army) ของสหภาพโซเวียตก็ได้เข้ายึดครองจอร์เจียอีกครั้งหนึ่ง ทำให้จอร์เจียเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) สภาสูงสุดของสาธารณรัฐจอร์เจียก็ได้ประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียต
จอร์เจียประสบปัญหาความขัดแย้งด้านเชื้อชาติตั้งแต่ประกาศเอกราช และเพิ่งเริ่มมีเสถียรภาพในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) อย่างไรก็ตาม ปัญหาคนพลัดถิ่นภายใน (internally displaced persons--IDPs) กว่า 230,000 คน ก็ยังคงเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการการเมืองท้องถิ่น ปัญหาความขัดแย้งในดินแดนอับฮาเซียและเซาท์ออสซีเชียซึ่งต้องการแยกตัวออกจากจอร์เจียยังคงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ยังคงต้องอาศัยกองกำลังสันติภาพของรัสเซีย และองค์การระหว่างประเทศในการรักษาสันติภาพ ซึ่งต้องมีการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับเซาท์ออสซีเชียมีความคืบหน้าพอสมควร ในขณะที่การเจรจาระหว่างจอร์เจียกับอับฮาเซียยังคงหาผลสรุปไม่ได้
รัฐบาลจอร์เจียยึดมั่นในแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของ IMF และ World Bank และให้ความสำคัญกับการบูรณะเส้นทางสายไหม ในฐานะที่เป็น Eurasian corridor โดยจะใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของจอร์เจียเป็นสะพานเชื่อมการค้าระหว่างยุโรป และเอเชีย

ข้อมูลทั่วไป

เมืองหลวง(และเมืองใหญ่สุด)    ทบิลิซี 41°43′N 44°47′E
ภาษาราชการ    ภาษาจอร์เจีย
การปกครอง    สาธารณรัฐประชาธิปไตย
 -     ประธานาธิบดี    กิยอกี้ มาร์กเวลัชวิลลี
 -     นายกรัฐมนตรี    อิราคลี การีบัชวิลลี
ได้รับเอกราช
 -     จากสหภาพโซเวียต    9 เมษายน พ.ศ. 2534 
พื้นที่
 -     รวม    69,700 ตร.กม. (118) 26,904 ตร.ไมล์ 
 -     แหล่งน้ำ (%)    น้อยมาก
ประชากร
 -     2547 (ประเมิน)    4,677,401 (114)
 -     2533 (สำมะโน)    5.5 ล้าน 
 -     ความหนาแน่น    67 คน/ตร.กม. (101) 174 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ)    2560 (ประมาณ)
 -     รวม    $ 39.318 พันล้าน 
 -     ต่อหัว    $ 10,644 
จีดีพี (ราคาตลาด)    2560 (ประมาณ)
 -     รวม    $ 13.723 พันล้าน 
 -     ต่อหัว    $ 3,715 
จีนี (2556)    40.0 
HDI (2558)    Increase 0.769 (สูง) (70th)
สกุลเงิน    ลารี (Sign of Georgian Lari (5).png) (GEL)
เขตเวลา    GET (UTC+4) ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
โดเมนบนสุด    .ge
รหัสโทรศัพท์    995

การเมือง

จอร์เจียเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต (คอมมิวนิสต์) ช่วงหลังสงครามเย็น ซึ่งก่อนที่จะแยกออกมานั้นมีชื่อประเทศว่า "สาธารณรัฐสังคมนิยมจอร์เจีย" แต่ก็ยังไม่ได้การรับรองจากประเทศใด ๆ ทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนจากคนต่างเชื้อสายในประเทศเดียวกันเองอยู่เสมอ ส่วนเมืองที่รัสเซียให้การสนับสนุนก็ได้ออกมาในรูปแบบของชนกลุ่มน้อยที่ต่อต้านรัฐบาลจอร์เจียซึ่งทางรัสเซียถือหางอยู่ จอร์เจียถือเป็นรัฐกันชนอีกแห่งที่จะสามารถเชื่อมต่อไปยังยุโรปตะวันออกได้ และในอดีตทางยุโรปตะวันออกก็ถือได้ว่าเป็นเขตอิทธิพลของระบอบคอมมิวนิสต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาวยุโรปและโดยเฉพาะกับยุโรปตะวันตกเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ก็ได้ประกาศสงครามและสู้รบอย่างเป็นทางการกับทางรัสเซียแล้ว เพราะเนื่องจากถูกทหารรัสเซียบุกเข้าโจมตีทางเซาท์ออสซีเชียก่อนหน้านี้เป็นเวลา 2 วันแล้ว

นโยบายต่างประเทศ

แม้ว่าจอร์เจียจะเป็นประเทศเล็ก ๆ ในภูมิภาคคอเคซัส แต่ในบริบทของการช่วงชิงอิทธิพลทางการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจ อาทิ รัสเซีย สหรัฐฯ รวมถึงสหภาพยุโรป จอร์เจียมีบทบาทสำคัญด้วยที่ตั้งที่ใกล้กับอิรัก อิหร่าน และตุรกี และยังตั้งอยู่บนเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ Baku-Tbilisi-Ceyhan นอกจากนี้ ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนภายในจอร์เจีย (ดินแดง Abkhazia, South Ossetia และ Adjara) ยังทำให้จอร์เจียสามารถเป็นเครื่องมือในการต่อรองระหว่างรัสเซียกับสหรัฐฯ และชาติตะวันตกอื่น ๆ ได้

ความสัมพันธ์

จอร์เจีย - ไทย

ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจอร์เจียเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ฝ่ายไทยจึงมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโกรับผิดชอบดูแลความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-จอร์เจีย ในขณะที่ฝ่ายจอร์เจียได้แต่งตั้งนาย Tatsuya Nishimura ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์จอร์เจียประจำประเทศไทยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2003

จอร์เจีย - รัสเซีย

จอร์เจียมีความขัดแย้งกับรัสเซียสืบเนื่องมาจากปัญหาแบ่งแยกดินแดนในจอร์เจีย โดยจอร์เจียกล่าวหารัสเซียว่าเข้าไปแทรกแซงในปัญหาเหล่านี้ ทั้งในทางลับและโดยการส่งกองกำลังเข้าไป และยังกังวลว่ารัสเซียพยายามที่จะผนวกดินแดนจอร์เจียเข้าไปในดินแดนของตน ในขณะที่รัสเซียเห็นว่าดินแดนชายแดนของจอร์เจียบางแห่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายเชชเนีย และเห็นว่ารัฐบาลจอร์เจียไม่ให้ความร่วมมือในการกวาดล้างกลุ่มกองโจรเชชเนียเหล่านี้ในดินแดนของตน
เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2007 เครื่องบินขับไล่ SU-25 จำนวน 2 ลำ ได้บินเข้าไปในน่านฟ้าจอร์เจีย พร้อมกับยิงขีปนาวุธ 1 ลูกไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจาก South Ossetia ทางการจอร์เจียเชื่อว่าเป็นการกระทำของรัสเซีย ส่วนทางฝ่ายรัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว และระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินขับไล่เป็นของจอร์เจียที่ต้องการยั่วยุให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในพื้นที่ South Ossetia เพื่อโน้มน้าวให้สหภาพยุโรปและ NATO เห็นว่า รัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคและเข้ามาให้ความช่วยเหลือจอร์เจียในกรณีที่มีความขัดแย้งกับรัสเซีย อย่างไรก็ดี ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2551 ประธานาธิบดี Saakashvili ได้ให้สัมภาษณ์แก่รายการโทรทัศน์รัสเซีย ประกาศว่า “การมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียถือเป็นผลประโยชน์แก่จอร์เจีย” และเชื่อว่าการเข้าร่วม NATO ของจอร์เจียจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับรัสเซีย นอกจากนี้ ยังให้ความเห็นของตนเกี่ยวกับการเมืองในบริบทโลกว่า จะสนับสนุนความสัมพันธ์กับทั้ง NATO และประเทศอื่น ๆ ทั้งตะวันออกและตะวันตก และเชื่อว่านโยบายต่างประเทศของจอร์เจียควรจะมีหลายมิติ

จอร์เจีย - สหรัฐอเมริกา

จอร์เจียมีความร่วมมือทางวิชาการ (technical cooperation) กับสหรัฐฯ ตั้งแต่ปีค.ศ.2000 โดยสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์แก่จอร์เจีย อาทิ เฮลิคอปเตอร์ และหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001 ความร่วมมือระหว่างสองประเทศก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด

โปรแกรมล่าสุดทัวร์จอร์เจีย

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA เดอะเบส จอร์เจีย 7วัน4คืน TK
ทัวร์ไอดี: 14009

จอร์เจีย THE BEST OF GEORIA เดอะเบส จอร์เจีย 7วัน4คืน TK

เมืองทบิลิซีชมสะพานแห่งสันติภาพ,นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมป้อมนาริกาลา,เทือกเขาคอเคซัส,อ่างเก็บน้ำชินวารี,เมืองคัสเบกิ,นั่งรถจิ๊ป 4X4,โบสถ์สมินดา ซาเมบา,โบราณสถานแห่งเมืองมิสเคด้า,ชมวิหารสเวติสเคอเวรี,ชมอุพล
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
PV-GEO-TB7D4N

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
20 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 48,888.00
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 20 เกือบเต็ม 49,888.00
7 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 21 มีที่ว่าง 49,888.00
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 21 มีที่ว่าง 49,888.00
3 เม.ย. 63 - 9 เม.ย. 63 21 มีที่ว่าง 49,888.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7วัน4คืน QR
ทัวร์ไอดี: 13985

จอร์เจีย Wow Azerbaijan-Georgia อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย 7วัน4คืน QR

เปิดโลกกว้างAzerbaijan Land of Fire,ชมภูเขาแห่งไฟ Burning Mountain,ถ่ายรูปกับหอคอย Maiden,ดื่มด่ำแสงสีกรุงทบิลิซี่,นั่งรถจี๊ป 4WD,ชมโบสถ์ Gergeti Trinity Church,ชมเมืองถ้ำอุพลิสชิเค่,บากู,โกบุสตาน,แหล
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน
VG-Wow

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 34 (เหลือแค่ 4 ที่) 49,900.00
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 34 (เหลือแค่ 1 ที่) 49,900.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA 8วัน6คืน KC
ทัวร์ไอดี: 14008

จอร์เจีย THE GREEN NATURE OF GEORGIA 8วัน6คืน KC

ทบิลิชิ,เทือกเขาคอเคซัส,กูดาอูรี,นั่งรถจิ๊ป 4X4 ,ชมอุพลิสชิเค่,อ่างเก็บน้ำชินวารี,คัสเบกิ,มหาวิหารบากราติ,ย่าน Old Town,วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี,ชมป้อมนาริกาลา,สะพานแห่งสันติภาพ,เมืองมิสเคด้า,ชมวิห
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
PV-GEO-TG8D6N

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 52,888.00
8 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 25 เกือบเต็ม 52,888.00
13 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 52,888.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA 8วัน5คืน  TK
ทัวร์ไอดี: 13537

จอร์เจีย AMAZING GRAND GEORGIA 8วัน5คืน TK

สัมผัสอ้อมกอดแห่งขุนเขาคอเคซัส ณ ดินแดนสวรรค์บนดิน ประเทศจอร์เจีย ทบีลีซี่-มิทสเคต้า-คาสเบกิ-หุบเขาคอเคซัส-โกรี-อุพลิสชิเค-บอร์โจมี-คูไทซี-ถ้ำโพรมิธีอุส-บาทูมิ
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
SST-8D5N-TK

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,600

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
27 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 53,600.00
7 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 53,600.00
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 53,600.00
26 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 53,850.00
20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 53,600.00
27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 53,600.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน5คืน QR
ทัวร์ไอดี: 13992

จอร์เจีย Ultimate View of the Caucasus Mountains จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน5คืน QR

แพคเกจทัวร์จอร์เจียม,อาร์เมเนีย-ทบิลิซี่,ป้อมนาริกาลา,โรงอาบน้ำโบราณ,วิหารซีโอนี,คาซเบกี้,นั่งรถ 4WD,โบสถ์เกอร์เกตี้,เทือกเขาคอเคซัส,อัพลิสต์ชิเคห์,เยเรวาน,เซวาน,อารามเซวาน,ล่องเรือทะเลสาบเชวาน ,วิหาร
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
GO-GQ3TBS-QR001

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 54,900.00
1 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 25 (เหลือแค่ 1 ที่) 54,900.00
22 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 54,900.00
6 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 54,900.00
ยอดนิยม
จอร์เจียแกรนด์ ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส 8วัน TK
ทัวร์ไอดี: 13993

จอร์เจียแกรนด์ ดินแดนแห่งทะเลดำและเทือกเขาคอเคซัส 8วัน TK

8 วัน แกรนด์จอร์เจีย,อัญมณีแห่งคอเคซัส,ทบีลิซี่,มิทสเคต้า,คาสเบกิ,หุบเขาคอเคซัส,โกรี,อุพลิสชิเค,บอร์โจมี,คูไทซี,ถ้ำโพรมิธีอุส,บาทูมิ,ล่องเรือชมทะเลดำ
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
EHC-TK8DGEORGIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,500

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 2 ที่) 55,500.00
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 57,500.00
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 25 (เหลือแค่ 6 ที่) 57,500.00
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 25 เกือบเต็ม 57,500.00
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 55,500.00
15 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 55,500.00
2 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 55,500.00
6 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 55,500.00
9 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 55,500.00
ยอดนิยม
เที่ยว 3 นคร บาห์เรน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8D6N
ทัวร์ไอดี: 14011

เที่ยว 3 นคร บาห์เรน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8D6N

บาห์เรน,มัสยิดAl Fateh,ป้อมปราการบาห์เรน,ประตูสู่บาห์เรน,ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง Manama Souq,ทบิลิซี่,เมืองกอรี่,อุพลิสชิเค่,ถ้ำอุพลิสชิเค่,อาร์เมเนีย,โบสถ์ฮัคพัท,เมืองดีลีจาน,ทะเลสาบเซวาน,วิหารเซวาน,กร
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
FT-TBS GF04V

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,990

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
8 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 25 มีที่ว่าง 55,990.00
29 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 55,990.00
6 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 57,990.00
20 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 25 มีที่ว่าง 57,990.00
27 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 25 มีที่ว่าง 59,990.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน GF
ทัวร์ไอดี: 13987

จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 8วัน GF

ต้นกำเนิดอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง,ตามแนวเทือกเขาคอเคซัส,ชมพิพิธภัณฑ์ของสตาลิน,เมืองกอรี ชมหมู่บ้านถ้ำเมืองอัพลีสต์ซีคห์,ชมอารามโบราณฮักห์พาท,อารามซานาฮิน,ชมอารามเซวาน,ชมวิหารเอคมิอัดซิ
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
GTG

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 20 เกือบเต็ม 59,900.00
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 15 (เหลือแค่ 7 ที่) 62,900.00
1 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 20 เกือบเต็ม 59,900.00
29 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63 20 เกือบเต็ม 62,900.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย AMAZING GEORGIA จอร์เจีย 8วัน6คืน EK
ทัวร์ไอดี: 14007

จอร์เจีย AMAZING GEORGIA จอร์เจีย 8วัน6คืน EK

ดินแดนเมืองเทพนิยายแห่งคอเซซัส สุดขอบเอเชีย,เมืองทบิลิซิ,เมืองมิสเคด้า,มหาวิหารจวารี,วิหารสเวติสเคอเวรี,ป้อมนาริกาลา,เมืองอันนานูรี,ป้อมอันนานูรี,อ่างเก็บน้ำชินวารี,โบสถ์เกอร์เก,เมืองไซห์นากี,กำแพงเมื
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน
IT-KC951

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 25 (เหลือแค่ 0 ที่) 59,900.00
6 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 25 มีที่ว่าง 62,900.00
ยอดนิยม
จอร์เจีย แกรนด์คอเคซัส อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 12วัน9คืน QR
ทัวร์ไอดี: 14010

จอร์เจีย แกรนด์คอเคซัส อาเซอร์ไบจาน-จอร์เจีย-อาร์เมเนีย 12วัน9คืน QR

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่,อาเซอร์ไบจาน,จอร์เจีย,อาร์เมเนีย,เมืองบาคู,หอคอยMaiden Tower,ชมโกบัสตาน,ปราสาทแห่งอับชารอน,เมืองทบิลิซี,เมืองมอสเคต้า,วิหารจวารี,เมืองอัพลิสต์ซิเคห์,Tsminda Sameba
จำนวนวันเดินทาง : 12 วัน
GTG

ราคาเริ่มต้น ฿ 95,900

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
17 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 14 เกือบเต็ม 95,900.00
8 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 20 เกือบเต็ม 95,900.00
1 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 20 เกือบเต็ม 95,900.00