ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน1 โปรแกรม

Upated: 9/10/2560 12:03:28 : 106 ท่าน ทัวร์อาร์เซอร์ไบจาน

 อาเซอร์ไบจาน เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส เชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ติดกับรัสเซีย กับจอร์เจีย อาร์มีเนีย อิหร่าน อาเซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเชีย

เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน ทิศเหนือติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับจอร์เจีย ทิศตะวันตกติดต่อกับอาร์มีเนีย และทิศใต้ติดต่อกับอิหร่าน อาเซอร์ไบจานเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต
สาธารณรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน (ดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน) มีอาณาเขตติดต่อกับอาร์มีเนียทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ติดต่อกับอิหร่านทางทิศใต้และทิศตะวันตก และติดต่อกับตุรกีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนเขตนากอร์โน-คาราบัคทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ได้ประกาศเอกราชจากอาเซอร์ไบจานในปี พ.ศ. 2534 แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ

ภูมิศาสตร์

ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาและที่ขรุขระ ทางภาคเหนือเป็นแม่นํ้า The Greater Caucasus ซึ่งมียอดเขา Mount Bazardyuzyu เป็นภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศ (4,466 เมตร) ส่วนเทือกเขา The Lesser Caucasus เป็นพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงใต้ ภาคกลางของประเทศ จึงเป็นบริเวณที่ราบลุ่มที่สำคัญคือ ลุ่มน้ำ Aras-Kura และที่ราบบริเวณชายฝั่งทะเลสาบ Caspian ที่ราบลุ่มเหล่านี้มีพื้นที่กว่า 4,278 เฮคตาร์ (ใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 1,600 เฮคตาร์ และที่เหลือใช้เลี้ยงสัตว์)มีพื้นที่ป่ากว่า 1 ล้านเฮคตาร์
ภูมิอากาศ อากาศหนาวในเขตเทือกเขาคอเคซัสทางภาคเหนือของอาเซอร์ไบจาน ส่วนบริเวณที่ราบ Kura อากาศเย็นสบาย และมีอากาศแบบเขตร้อนบริเวณที่ราบต่ำ Lenkoran ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของชายฝั่งแคสเปียน (ประมาณ 27 องศาเซลเซียส ในเดือนกรกฎาคม และ 1 องศาเซลเซียส ในเดือนมกราคม)

ประวัติศาสตร์

แผนที่ ประเทศอาร์เซอร์ไบจาน
นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าชาวอาเซอร์ไบจานสืบเชื้อสายมาจากชนชาติเซลญูคเติร์ก (Seljuk Turks) และชาวเปอร์เซียโบราณ และสันนิษฐานว่าชื่อประเทศในปัจจุบันมาจากภาษาเปอร์เซียนโบราณที่แปลว่า “ดินแดนแห่งไฟ” เนื่องจากดินแดนแถบนี้มีทรัพยากรน้ำมันอุดมสมบูรณ์และมีสถานะเป็นศูนย์กลางของศาสนาโซโรอัสเตอร์ (Zoroaster) ซึ่งเป็นกลุ่มชนโบราณที่บูชาไฟ ดินแดนของอาเซอร์ไบจานถูกครอบครองโดยชนเผ่าเติร์กตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 จึงทำให้ได้รับการถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบมุสลิม ศาสนา และภาษาโดยกลุ่มชนดังกล่าวกว่าหลายศตรวรรษ ต่อมาได้ถูกยึดครองโดยชาวมองโกลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13-15 และชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน) ในศตวรรษที่ 16 ส่งผลให้อาเซอร์ไบจานรับเอาศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์เป็นนิกายประจำชาติ
หลังจากนั้น อาเซอร์ไบจานได้ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของหลายชนชาติ อาทิ เปอร์เซีย และออตโตมัน ด้วยเหตุที่เป็นดินแดนที่มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปกับเอเชียกลาง รวมทั้งอยู่ติดกับทะเลสาบแคสเปียนซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำมันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในที่สุดรัสเซียได้ลงนามในสนธิสัญญา Turkmenchay กับเปอร์เซีย ในปี ค.ศ. 1828 เพื่อแบ่งดินแดนของอาเซอร์ไบจานออกจากอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ใช้เริ่มสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำมันในอาเซอร์ไบจานนับแต่นั้น ซึ่งก่อให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นในบริเวณดังกล่าวในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
อาเซอร์ไบจานได้ประกาศเอกราชครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1918 หลังจากที่จักรวรรดิ รัสเซียล่มสลายลง 1 ปี แต่ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 กองทัพแดงของพรรคบอลเชวิคได้เข้ารุกรานและมีชัยชนะเหนืออาเซอร์ไบจานรวมทั้งดินแดนอื่นๆ ในส่วนที่เรียกว่าทรานส์คอเคเซีย (ได้แก่ จอร์เจีย อาร์มีเนีย และอาเซอร์ไบจาน) ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 1922 อาเซอร์ไบจานได้ถูกผนวกเข้ากับสหภาพโซเวียตในฐานะส่วนหนึ่งของสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเซียร่วมกับจอร์เจียและอาร์มีเนีย และได้กลายเป็นสาธารณรัฐหนึ่งในสหภาพโซเวียต ในชื่อสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจาน เมื่อสหพันธ์สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคเซียล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1936
หลังจากนั้น นับแต่ทศวรรษ 1980 อาเซอร์ไบจานประสบกับความวุ่นวายภายในประเทศ รวมทั้งได้เกิดการต่อสู้อย่างรุนแรงกับกองทัพสหภาพโซเวียต ซึ่งส่งผลให้ชาวอาเซอร์ไบจานที่เรียกร้องเอกราชในกรุงบากูเสียชีวิตลงจำนวน 190 คนในปี ค.ศ. 1990 และต่อมาเมื่อสหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1991 อาเซอร์ไบจานก็ได้ประกาศเอกราช.ในที่สุด

ชื่ออย่างทางการ : สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน Azərbaycan Respublikası (อาเซอร์ไบจาน)
    
ธงชาติ    
คำขวัญ: อาเซอร์ไบจาน: Odlar Yurdu : ดินแดนแห่งไฟนิรันดร
เมืองหลวง(และเมืองใหญ่สุด)    บากู  40°22′N 49°53′E
ภาษาราชการ    ภาษาอาเซอร์ไบจาน
การปกครอง    ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน
 -     ประธานาธิบดี    อิลฮัม อะลีเยฟ
 -     นายกรัฐมนตรี    อาร์ตูร์ ราซีซาเด
เอกราช    จากสหภาพโซเวียต 
 -     ประกาศเอกราช    30 สิงหาคม พ.ศ. 2534 
พื้นที่
 -     รวม    86,600 ตร.กม. (112)  33,436 ตร.ไมล์ 
 -     แหล่งน้ำ (%)    น้อยมาก
ประชากร
 -     2549 (ประเมิน)    9,164,600[1] (89)
 -     2543 (สำมะโน)    ? 
 -     ความหนาแน่น    106 คน/ตร.กม. (81)  274 คน/ตร.ไมล์
จีดีพี (อำนาจซื้อ)    2560 (ประมาณ)
 -     รวม    $ 167.431 พันล้าน 
 -     ต่อหัว    $ 17,498 
จีดีพี (ราคาตลาด)    2560 (ประมาณ)
 -     รวม    $ 38.583 พันล้าน 
 -     ต่อหัว    $ 4,032 
จีนี (2551)    33.7 
HDI (2558)    Increase 0.759 (สูง) (78th)
สกุลเงิน    มานัต (AZN)
เขตเวลา    (UTC+4)
 •     ฤดูร้อน (DST)     (UTC+5)
โดเมนบนสุด    .az
รหัสโทรศัพท์    994

 

กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
  • Selecct All
  • (1)
รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน
ทัวร์ไอดี: 11047

อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย 12 วัน

นำเที่ยวกลุ่มประเทศคอเคซัส อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย ระยะเวลา 12 วัน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เส้นทางบุกเบิกกับดินแดนเชื่อมโยงระหว่างยุโรปกับเอเซีย ที่น่าสนใจ

ราคา ฿ 95,900

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่ ราคา
13 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60 (sold out) 95,900.00
4 ธ.ค. 60 - 15 ธ.ค. 60 (sold out) 95,900.00