ทัวร์เกาหลีใต้ อัพเดทราคาล่าสุด 2563 ทัวร์เกาหลีใต้โปรโมชั่น9 โปรแกรม

Upated: 9/2/2017 11:15:33 AM : 26736 ท่าน ทัวร์เกาหลีใต้

โปรแกรมล่าสุดทัวร์เกาหลีใต้

รูปแบบการแสดง
ยอดนิยม
ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เชจู 4วัน2คืน ZE
ทัวร์ไอดี: 9427

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เชจู 4วัน2คืน ZE

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TW-ROMANTIC

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,300

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 20 (sold out) 8,800.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 20 (sold out) 8,200.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 20 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE
ทัวร์ไอดี: 13308

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TW-ROMANTICJEJUNOV

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,200

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
3 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
4 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
5 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
10 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
11 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
12 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
18 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
19 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
25 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
26 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,600.00
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 7,900.00
ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE
ทัวร์ไอดี: 13735

ทัวร์เกาหลี โรแมนติก เจจู 4วัน2คืน ZE

วัดซันบังซา - ร้านน้ำมันสน - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไ
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน
TW-ROMANTICJEJUDEC

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,200

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
2 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800.00
3 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 9,800.00
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 12,800.00
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,800.00
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 11,800.00
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,800.00
8 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
9 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
10 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,200.00
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800.00
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800.00
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
16 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,500.00
17 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 8,800.00
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 9,100.00
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 9,400.00
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 9,700.00
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 9,700.00
22 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,000.00
23 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,300.00
24 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,600.00
25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 10,900.00
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 13,400.00
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 15,400.00
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 17,400.00
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 18,400.00
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 16,400.00
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 10 (เหลือแค่ 8 ที่) 13,400.00
ยอดนิยม
เกาหลี Hot Super Sale  6วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13812

เกาหลี Hot Super Sale 6วัน3คืน XJ

Anyang Art Park | YONGIN MBC DRAMA | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ | ป้อมฮวาซอง | พระราชวังเคียงบ๊อคคุง | ช็อปปิ้งย่านเมียงดง
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
GO-GQ2ICN-XJ001

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 32 (sold out) 14,888.00
เกาหลี ซุปตาร์ บิงชู เกล็ดหิมะ (บินดึก กลับเช้า) ล๊อตเต้เวิร์ล  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 8899

เกาหลี ซุปตาร์ บิงชู เกล็ดหิมะ (บินดึก กลับเช้า) ล๊อตเต้เวิร์ล 5วัน3คืน XJ

หมู่บ้านอึนพยอง - สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์-อิสระสนุกสนานกับการเล่นสกีและหิมะ - ไร่สตรอเบอร์รี่ -ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก -ศูนย์สมุนไพร - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 ม
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJICN05

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 14,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,888.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 17,888.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 17,888.00
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 20,888.00
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 20,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 22,888.00
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 22,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 21,888.00
ยอดนิยม
เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่  5วัน4คืนน  XJ
ทัวร์ไอดี: 9837

เกาหลี สกี เอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์ บิงซู..สโนว์เบอร์รี่ 5วัน4คืนน XJ

สนุกสนานกับการเล่นสกี - ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมขึ้นลิฟท์) - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและการทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก - ศูนย์สมุนไพร - มหาวิทยาลั
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJICN04

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 30 เกือบเต็ม 14,888.00
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,888.00
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,888.00
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,888.00
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 16,888.00
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 17,888.00
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 19,888.00
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
21 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 18,888.00
25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 20,888.00
26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 20,888.00
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 30 มีที่ว่าง 21,888.00
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 22,888.00
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 30 มีที่ว่าง 20,888.00
ยอดนิยม
เกาหลี WONDERFUL IN BUSAN 5วัน3คืน LJ
ทัวร์ไอดี: 13971

เกาหลี WONDERFUL IN BUSAN 5วัน3คืน LJ

เมืองอุลซาน,สวนแทวังกัม,สวนสาธารณะแทฮวากัง,แหลม Ganjeolgot,สะพานเดินทะเลซองโด, สกายวอล์ค กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE,หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน,นูริมารุ เอเปค เฮาส์,ผ่านชมสะพานควางอันแดเคียว,โบสถ์คริสต
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
KGT-WONDERFUL

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 25 (sold out) 14,888.00
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 25 (sold out) 15,888.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 25 (sold out) 14,888.00
ยอดนิยม
เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์  5วัน3คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 13549

เกาหลี สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ 5วัน3คืน XJ

โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์...สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สะพานมาจังโฮซู... เปิดประสบการณ์หวาดเสียว สวมชุดฮันบก… ชุดประจำชาติเกาหลี พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJICN03

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,788

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 30 (sold out) 18,788.00
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62 30 (sold out) 17,788.00
28 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 30 (sold out) 16,788.00
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 18,788.00
2 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 16,788.00
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 16,788.00
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
12 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
14 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 16,788.00
16 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
18 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 16,788.00
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 16,788.00
26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 30 มีที่ว่าง 15,788.00
ยอดนิยม
เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ  5วัน4คืน XJ
ทัวร์ไอดี: 8898

เกาหลี เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์..ห๊ะ!!!นามิ 5วัน4คืน XJ

สะพานกระจกใสกิมโป - เกาะนามิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ทำข้าวห่อสาหร่าย พร้อมสวมชุดฮันบก – โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์) – ศูนย์โสม - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ห้ามพลาดด
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน
TTN-XJICN02

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888

ช่วงวันเดินทาง ที่นั่งทั้งหมด เหลือที่ ราคา
25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 31 (sold out) 17,888.00
27 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 31 (sold out) 16,888.00
29 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
31 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 17,888.00
1 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
3 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
5 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
7 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
9 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
10 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
11 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
15 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00
17 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
19 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 15,888.00
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 31 มีที่ว่าง 16,888.00