กรองค้นหาโดยราคา
กรองค้นหาโดยสายการบิน
 • Selecct All
 • (2)
 • (4)
 • (3)
 • (2)
 • (17)
รูปแบบการแสดง
Updated: 2/9/2560 11:15:33 : 6072 ท่าน
ยอดนิยม
PV-รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว์ ซากอส 5D3N TG
#8530

PV-รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว์ ซากอส 5D3N TG

จัตุรัสแดงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารเซนต์บาซิล(ผ่านชมด้านหน้า) ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ชมโบสถ์อัสสัมชัญวิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเครมลิน เข้าชมพระราชวังเครมลิน

ราคา ฿ 37,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
8 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
22 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
ZG-(SQ02)รัสเซีย อะเมซิ่ง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ
#9227

ZG-(SQ02)รัสเซีย อะเมซิ่ง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus # เที่ยวครบสองเมืองสุดคุ้ม

ราคา ฿ 46,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 20 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
ยอดนิยม
PV-รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว์ ซากอส 5D3N TG
#9226

PV-รัสเซีย ซุปเปอร์ มอสโคว์ ซากอส 5D3N TG

เมืองซาร์กอส Zagorsk หรือ Sergiev Posad โบสถ์อัสสัมชัญ ถนนอารบัต(Arabat Street) พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์“ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ (Spallow Hills)”จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์บาซิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร

ราคา ฿ 47,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
10 ต.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
18 ต.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
ZG-(SQ02)รัสเซีย อะเมซิ่ง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ
#8768

ZG-(SQ02)รัสเซีย อะเมซิ่ง มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน4คืน SQ

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus # เที่ยวครบสองเมืองสุดคุ้ม

ราคา ฿ 48,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
9 ต.ค. 60 (เหลือ 0 ที่)
4 ธ.ค. 60 (เหลือ 29 ที่)
6 ธ.ค. 60 (เหลือ 29 ที่)
ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY
#8859

ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

ราคา ฿ 49,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
10 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 4 พ.ย. 60 (เหลือ 20 ที่)
11 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
20 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY
#8770

ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

ราคา ฿ 51,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 14 ต.ค. 60 (เหลือ 2 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 7 ต.ค. 60 (เหลือ 6 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ต.ค. 60 (เหลือ 10 ที่)
26 พ.ย. 60 (เหลือ 30 ที่)
ยอดนิยม
ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY
#9022

ZG-(EY01)รัสเซีย แอปซูลูท มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8วัน5คืน EY

# ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดมทองสีลูกกวาด สีสันสดใสสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย # ไม่ควรพลาด ชมการแสดงละครสัตว์ Russian Circus #เที่ยวไฮไลท์ของกรุงเซ็นต์ ปีเตอร์เบิร์ก #พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่

ราคา ฿ 53,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
17 ต.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 21 ต.ค. 60 (เหลือ 23 ที่)
4 ธ.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
5 ธ.ค. 60 (เหลือ 30 ที่)
PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N KC
#9611

PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N KC

นำท่านถ่ายภาพหน้าจัตุรัสแดงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว เข้าชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลหรือเลนินฮิลส์หรือเนินเขานกกระจอก เดิน ชมถนนอารบัต ชมพระราชวังเครมลิน

ราคา ฿ 54,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
19 ต.ค. 60 (เหลือ 21 ที่)
26 ต.ค. 60 (เหลือ 22 ที่)
PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N EK
#8771

PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N EK

นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลหรือเลนินฮิลส์ หรือเนินเขานกกระจอก ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว เข้าชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล ถ่ายภาพด้านหน้าจัตุรัสแดง เข้าชมพระราชวังเครมลิน ชมโบสถ์อัสสัมชัญ

ราคา ฿ 55,888

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
18 พ.ย. 60 (เหลือ 22 ที่)
ยอดนิยม
PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N KC
#9020

PV-รัสเซีย ไวท์ ไนท์ มอสโคว์ เซนปิเตอร์เบิร์ก 8D6N KC

นำท่านถ่ายภาพหน้าจัตุรัสแดงซึ่งเป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่กลางใจเมืองของมอสโคว เข้าชมพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมวิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ นำท่านขึ้นสู่ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลหรือเลนินฮิลส์หรือเนินเขานกกระจอก เดิน ชมถนนอารบัต ชมพระราชวังเครมลิน

ราคา ฿ 55,999

ช่วงวันเดินทาง เหลือที่
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 28 ก.ย. 60 (ปิดการขาย)
! การันตีเดินทางแน่นอน *** 5 ต.ค. 60 (เหลือ 1 ที่)