ที่เที่ยว นครอมรปุระ เมืองเก่าของพม่าที่คุณอาจจะไม่รู้จัก แต่คุ้นชื่อ

เขียนโดย:มนัส รักจ้อย โพสเมื่อ: 7/18/2017 3:42:20 PM  3551


มาแนะนำ ที่เที่ยว นครอมรปุระ เมืองเก่าของพม่า ที่คุณอาจจะไม่รู้จัก แต่คุ้นชื่อ อมรปุระ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร นับเป็นอีกหนึ่งเมืองของพม่าที่ยังคงมนต์ขลังมาจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงอารยธรรมอันเก่าแก่ของเมืองที่สามารถพบเห็นได้จากเหล่าวัดอารามและเจดีย์ที่ตั้งเรียงรายอยู่รอบๆตัวเมือง
วัดมหากันดายน (Maha Gandhayon Kyaung) วัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน (Taungthaman Lake) วัดมหากันดายน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน นอกจากนี้แล้วยังมีพระสงฆ์บางส่วนเป็นพระชาวต่างชาติที่มาจากหลายๆประเทศได้แก่ ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ
ทะเลสาบตองตะมานมี สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานไม้อูเบ็งทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไปสู่เจดีย์เจ๊าตอว์กยี (Kyautawgyi Paya) ซึ่งอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลสาบรวมระยะทางยาวกว่า 1.2 กิโลเมตร

สถานที่เที่ยว เมือง อมรปุระ

วัดมหากันดายงค์ ( Maha Gandayon Monastery )

วัดมหากันดายงค์ เมืองอมรปุระซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์ และสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนธรรมะ และพระไตรปิฎกมากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามทำให้ชาวพม่าส่วนมากนิยมส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ ในช่วงเพล เวลา 10.30 น. จะมีภิกษุสงฆ์ สามเณร ตั้งขบวนเดินเรียงแถวกันเพื่อรับบิณฑบาตอาหารด้วยอาการสำรวม ในทุก ๆ วันจะมีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาร่วมชื่นชม และจัดเตรียมอาหารไว้ให้ใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 1,200 รูป หากคณะพุทธศาสนิกชน ที่ประสงค์ยากจะถวายทานโดยเฉพาะ สามารถติดต่อเพื่อจองคิว เพื่อถวายภัตาหาร หรือถวายสังฆ์ทาน ข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ สมุดปากกา ดินสอ และอุปกรณ์การเรียน มาบริจาคที่วัดแห่งนี้ ก็จะได้อานิสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส ที่นี่คือแหล่งปลูกการเรียนรู้ควบคู่ไปกับธรรมะ ของเด็กต่างถิ่นธุรกันดารที่ขาดโอกาสทางการศึกษา หรือการศึกษายังเข้าไปไม่ถึง พ่อแม่ก็มักส่งเสริมส่งเด็กๆ มาเล่าเรียน

กิจกรรมที่นัท่องเที่ยวต่างชาติ คุณสามารถเดินเข้าไปชมความงดงามของอาคารเรียนต่างๆ ภายในวิทยาลัยสงฆ์เเห่งนี้ได้ โดยควรสำรวมเวลาเข้าไปชมด้านในเเละสุภาพสตรีควรเเต่งกายในชุดที่เหมาะสม ในเเต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวพม่าเเละต่างชาติเเวะเวียนเข้าชมความงดงามเเละเก่าเเก่รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธกันอย่างเนืองเเน่น จึงเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองอมรปุระที่ใครมาเเล้วห้ามพลาดในการมาเยี่ยมชม

สะพานอูเบ็ง (U Bein Bridge)

สะพานไม้อุเบง นครอมรปุระสะพานอูเบ็ง  เป็นสะพานไม้สักทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยี ซึ่งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ ตั้งอยู่ที่อมรปุระ ก่อนจะเข้าถึงตัวเมืองมัณฑะเลย์ มีความยาว 1.2 กิโลเมตร (0.75 ไมล์) สร้างขึ้นเมื่อราวปี ค. ศ. 1850 และเชื่อว่าเป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก สะพานสร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ จำนวน 1,086 ต้น ชื่ออูเบ็งนั้นเป็นชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯให้มาทำหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้าง สะพานถูกใช้เป็นทางผ่านสำคัญสำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่น้ำในทะเลสาบมีระดับสูงสุด