ไต้หวัน ไทจง ไทเป เจียอี้ 4วัน3คืน By TG (ZG)

เขียนโดย:เบญจวรรณ รักจ้อย โพสเมื่อ: 7/12/2017 3:34:18 PM  1602


AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG
 
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งข ...อ่านเพิ่มเติม