ไต้หวัน ไทจง ไทเป เจียอี้ 4วัน3คืน By TG (ZG)

เขียนโดย:เบญจวรรณ รักจ้อย โพสเมื่อ: 12/7/2560 15:34:18  105


AMAZING TAIWAN 4D3N BY TG
 
เยือนเกาะไต้หวัน เที่ยวอุทยานอาลีซานนั่งรถไฟสายโบราณชมสวนสนพันปี
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้คำเล่าลือว่าสวยงามดั่งภาพวาด
ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว
ชมตึก101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งข ...อ่านเพิ่มเติม