เข้าสู่ระบบ ×
ล็อกอิน ลงทะเบียน
เมนู ×
หน้าหลักโปรแกรมทัวร์ขอจัดทัวร์หมู่คณะโปรโมชั่น คู่มือท่องเที่ยว ฝากขายทัวร์(บริษัททัวร์)
ข้อมูลท่องเที่ยว ข่าวสารอัพเดทท่องเที่ยว

ข้อมูลท่องเที่ยว ข่าวสารอัพเดทท่องเที่ยว

6 เคล็ดไม่ลับ ที่คุณจะซื้อทัวร์ไม่ให้โดนหลอก

Monday, December 25, 2017 - โพสโดย admin, ใน ข้อมูลเดินทาง

6 เคล็ดไม่ลับ ที่คุณจะซื้อทัวร์ไม่ให้โดนหลอก

ในฐานะของคนทำอาชีพนี้มาทั้งชีวิต ด้วยจิตวิญญาณของคนขายบริการ การเขียนเรื่องราวสาระนี้จะเป็นประโยชน์กับใครก็ได้ที่ให้ความเข้าใจ และสนใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ ไม่เสียหายหรอกครับ และไม่ใช่เป็นการเขียนเพื่ออวยตัวเองหรือประโยชน์ส่วนตัว หากท่านใดอ่านจั่วหัวข้อแล้ว มีความคิดว่ากำลังจะถูกยัดข้อมูล หรือโฆษณาชวนเชื่อ แบบนั้นก็หยุดอ่านต่อได้เลย

6 เคล็ดไม่ลับ ที่คุณจะซื้อทัวร์ไม่ให้โดนหลอก... เปิดดูโพสแบบเต็ม >>

ดู ความคิดเห็น 0 ความคิดเห็น
แชร์โพส   


Visa New Zealand วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์

Thursday, June 9, 2016 - โพสโดย มนัส, ใน วีซ่า

ยื่นวีซ่า นิวซีแลนด์

เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศนิวซีแลนด์

 1. แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ ,อื่นๆ ให้เลือก
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานการทำงาน 
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ 
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ 
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 6. ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
 7. เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง... เปิดดูโพสแบบเต็ม >>
ดู ความคิดเห็น 0 ความคิดเห็น
แชร์โพส   


Visa Germany วีซ่าประเทศเยอรมัน

Tuesday, June 7, 2016 - โพสโดย มนัส, ใน วีซ่า

เอกสารประกอบ การยื่นขอวีซ่า ท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจ ประเทศเยอรมัน

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม จำนวน 2 ใบ
 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  1. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ
  2. หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  3. จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร  Bank Guarantee (ธุรกิจ)
 6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 7. ใบ จองตั๋วเครื่องบิน
 8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง
 10. หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 11. การนัดหมายสำหรับยื่นคำร้องวีซ่า... เปิดดูโพสแบบเต็ม >>
ดู ความคิดเห็น 0 ความคิดเห็น
แชร์โพส