รายการทัวร์ศรีลังกา

ค้นพบจำนวนโปรแกรมทัวร์ 1 รายการ

GO-Srilanka โคลัมโบ-วัดเขี้ยวแก้ว-นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5วัน 3คืน UL

รหัสทัวร์: 7936
ราคาท่านละ 31,900 บาท
โคลัมโบ-อนุราธปุระ-เจดีย์รุวันเวลิสายะ-เจดีย์เชตวนาราม-เจดีย์ถูปาราม-ต้นพระศรีมหาโพธิ์-อนุราธปุระ-เขาสิกิริยา-โปโลนนารุวะ-วิหารกาล-โปโลนนารุวะ-วัดถ้ำดัมบุลลา-สวนสมุนไพร-โรงงานผ้าบาติก-แคนดี้-ชว์ระบำพื้นเมือง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-วัดกัลยาณี-วัดคงคาราม..รายละเอียด

คู่มือท่องเที่ยวศรีลังกา