• Code:6415
 • ชื่อทัวร์: WS-Napal 4 Days By TG
 • กาฐมัณฑุ–เมืองปัคตาปูร์–นากาก๊อต-เมืองปาทัน–จัตุรัสปาทานดูร์บาร์–วัดทองคำ-วัดปศุปฏินาถ-วัดสวะยัมภูนาท–จัตรัสกาฐมัณฑุ–วัดตะเลชู–ช้อปปิ้งย่านทาเมล-เจดีย์พุทธนาท
  Share This
 • 37,888
  • 12 เม.ย. 57
  • ปิดการขาย
 • 41
 • Code:5689
 • ชื่อทัวร์: HC-NP001 เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาโค๊ด-โปรครา 5D TG
 • นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด-วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี-ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน-เจดีย์สวยมภูนารท
  Share This
 • 39,900
  • 12 ก.พ. 57
  • ปิดการขาย
 • 195
 • Code:6141
 • ชื่อทัวร์: HC-NP001 เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาโค๊ด-โปรครา 5D TG **สงกรานต์**
 • นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง 55 แกล-นาคาโก๊ด-วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี-ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-ปาทัน-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน-เจดีย์สวยมภูนารท
  Share This
 • 40,900
  • 12 เม.ย. 57
  • ปิดการขาย
 • 93

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิค ของ บริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวลแอนด์ทัวร์ จำกัด

เว็บไซต์เครือข่าย

ลูกค้าสัมพันธ์

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.)(เสาร์ 08.30-13.00 น.) โทร โทรจองทัวร์+66-2374-8866, ส่งแฟกซ์จองทัวร์+662-732-9901  มือถือติดต่อจองโรงแรม จองทัวร์08-1989-4061(โรงแรม,ตั๋วเครื่องบิน) 08-5155-0837(ทัวร์)