• Code:5690
  • ชื่อทัวร์: HC-NP001 เนปาล-กาฐมาณฑุ-นากาโค๊ด-โปรครา 5D TG (2)
  • นครกาฐมาณฑุ-ปัคตาปูร์-พระราชวัง55 แกล-นาคาโก๊ด-วัดปศุปาตินาถ-โปครา-ทะเลสาบฟีว่า-วัดบาราฮี-ยอดเขาซารังกอต-น้ำตกเดวี่-ถ้ำพระศิวะ-ค่ายอพยพชาวธิเบต-มหาเจดีย์เพาธนาถ-พระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทัน-มหาพุทธเจดีย์สถาน-เจดีย์สวยมภูนารท-พระราชวังหนุมานโดก้า
    Share This
  • 39,900
    • 10 ก.ค. 57
    • ปิดการขาย
  • 516

ทัวร์รายเดือน:

ทัวร์เดือนมกราคม ทัวร์เดือนกุมภาพันธ์ ทัวร์เดือนมีนาคม ทัวร์เดือนเมษายน ทัวร์เดือนพฤษภาคม ทัวร์เดือนมิถุนายน ทัวร์เดือนกรกฎาคม ทัวร์เดือนสิงหาคม ทัวร์เดือนกันยายน ทัวร์เดือนตุลาคม ทัวร์เดือนพฤศจิกายน ทัวร์เดือนธันวาคม
รับรองมาตราฐานโดยหน่วยงานภาครัฐ:ใบอนุญาตินำเที่ยว ททท. ของบริษัททัวร์ ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์